Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Dowiedzieliśmy się, jak lepiej rozumieć potrzeby osób niesłyszących

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i podnoszenie świadomości osób słyszących na temat osób głuchych i słabosłyszących było głównym celem warsztatów, w których uczestnniczyli pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Zajęcia, które odbyły sie W czwartek 9 czerwca 2022 r. realizowały Olsztyńskie Stowarzyszenie Głuchych w ramach projektu „Dostępność szansą na minimalizację wykluczenia społecznego Głuchych” z programu Aktywni Obywatele.

Warsztaty poprowadził Jacek Kirakowski – tzw. Self-Adwokat we współpracy z Panią Barbarą Parda – sekretarzem Stowarzyszenia, która pełniła funkcję tłumacza języka migowego.

Kolejne takie warsztaty dla pracowników Szpitala zaplanowano na 30 czerwca 2022 r.

 

Top