Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Unikalna terapia zastosowana przez chirurgów onkologicznych

Oddział Chirurgii Onkologicznej w ścisłej współpracy z Zakładem Radiologii i Diagnostyki Obrazowej rozpoczął unikalną terapię nieresekcyjnych przerzutów nowotworów litych do wątroby.

To leczenie przerzutów nowotworowych wątroby za pomocą wewnątrznaczyniowej chemioembolizacji z użyciem mikrocząstek nasączonych cytostatykiem. Tę procedurę wykonują radiolodzy interwencyjni pod przewodnictwem dr n. med. Grzegorza Wasilewskiego, kierownika Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

- Do leczenia kwalifikują się chorzy z pierwotnymi nowotworami wątroby (rak wątrobowokomórkowy i rak z przewodów żółciowych) oraz przerzuty do wątroby raka jelita grubego, piersi, płuc, trzustki, i pęcherzyka żółciowego, czerniaka i innych nowotworów – wyjaśnia dr n. med. Robert Wojsław z Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie.

I dodaje: - Istotą terapii jest wybiórcze podanie cytostatyku do naczyń guza z jednoczesnym ich zamknięciem. Lek podawany jest po uprzednim połączeniu z mikrocząsteczkami bardzo małej średnicy co umożliwia im głębokie wniknięcie do łożyska naczyniowego guza. Dodatkowo mikrosfery te po zetknięciu ze środkiem cieniującym pęcznieją powiększając się 2-3 krotnie.

Cytostatyk w miejscu aplikacji uwalniany jest w skoncentrowanej dawce przy minimalnym oddziaływaniu systemowym przez okres około 7 dni, a  zamknięcie dopływu krwi tętniczej do guza uniemożliwia dostarczenie tlenu i substancji odżywczych do zmiany nowotworowej.

Zabiegi te są dobrze tolerowane przez pacjentów i mogą być powtarzane co ok.12 tygodni.

- W około dwóch trzecich leczonych przypadków TACE może powstrzymać wzrost guzów wątroby lub spowodować ich zmniejszenie się – mówi dr Wojsław. - Metoda potencjalnie pozwala na zachowanie funkcji wątroby i utrzymanie względnie normalnej jakości życia.  Ten efekt utrzymuje się średnio od 10 do 14 miesięcy, w zależności od rodzaju guza.

 

Top