Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Powróciły zabiegi usuwania zaćmy i inne operacje okulistyczne w Szpitalu Wojewódzkim

Oddział Kliniczny Okulistyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ponownie operuje pacjentów w pełnym zakresie. Dzięki temu oczekiwanie na usunięcie zaćmy nie przekracza dwóch miesięcy, a zabiegi witrektomii są wykonywane na bieżąco.

- Z chwilą ogłoszenia pandemii koronawirusa, oddział okulistyczny, tak jak i cały Szpital, ograniczył aktywność medyczną do niezbędnego minimum, zapewniając udzielnie świadczeń w okulistycznych przypadkach pilnych – mówi dr n. med. Janusz Pieczyński, koordynator. -W tym czasie zostało wstrzymane czasowo udzielanie świadczeń medycznych planowych (operacje zaćmy, zabiegi planowe witrektomii, planowe zabiegi przeciw jaskrowe czy zabiegi okuloplastyczne).

Jak dodaje dr Pieczyński od początku maja 2020, zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego Okulistyki, prof. Marka Rękasa i po spełnieniu wymogów bezpieczeństwa Zespołu Kryzysowego Szpitala, rozpoczął się stopniowy powrót do udzielania planowych świadczeń medycznych, czyli  zabiegów usunięcia zaćmy, zabiegów witrektomii, zabiegów przeciwjaskrowych oraz zabiegów okuloplastycznych. - W całym okresie pandemii utrzymaliśmy kontynuację programu lekowego leczenia wysiękowego AMD, gdyż zaprzestanie podawania leków u tych chorych mogłoby mieć nieodwracalnie zły wpływ na proces widzenia – zaznacza ordynator okulistyki. - Obecnie, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego kontynuujemy wykonywanie zabiegów operacyjnych zarówno pilnych, jak i planowych. W chwili obecnej czas odczekiwania na operacje zaćmy w Oddziale Klinicznym Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, w tym na wszczep soczewki torycznej (uwzględniającej astygmatyzm oka) wynosi do 2 miesięcy, a zabiegi witrektomii wykonujemy na bieżąco.

 

Top