Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Zasady przyjmowania studentów uczelni medycznych na praktyki wakacyjne w 2020 roku

Prezentujemy warunki konieczne do spełnienia, aby w tym roku odbyć praktyki wakacyjne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

1.    Przyjęcia studentów na praktyki wakacyjne w 2020 roku są uzależnione od liczby miejsc szkoleniowych w poszczególnych oddziałach szpitala. Obowiązuje zasada maksymalnie 2 studentów w jednym czasie na jednym oddziale.

2.    Warunkiem przyjęcia na praktykę studencką jest aktualna umowa pomiędzy uczelnią a szpitalem na prowadzenie praktyk studenckich oraz zgoda ordynatora na odbywanie praktyki z określeniem terminu jej odbywania.

3.    Wskazane jest przedstawienie przez studenta skierowania do odbywania praktyki studenckiej wystawionego przez macierzystą uczelnię lub wystosowanie aplikacji do odbycia praktyki wakacyjnej w postaci podania do dyrektora szpitala.

4.    Praktyki studenckie odbywane w tutejszym szpitalu są bezpłatne.

5.    Szpital nie wymaga badania w kierunku COVID-19 przed przystąpieniem do praktyki wakacyjnej, ale zobowiązuje studenta do poddania się jednorazowej weryfikacji epidemicznej w postaci ankiety oraz codziennego pomiaru ciepłoty ciała przed wejściem do budynków szpitala.

6.    Student zobowiązany jest do posiadania własnej odzieży ochronnej (fartuch) oraz maseczki.

7.    Po uzyskaniu akceptacji do odbywania praktyki wakacyjnej przez ordynatora oddziału ostateczną decyzje o przyjęciu do szpitala podejmują:  zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa w zakresie praktyk pielęgniarskich i zastępca dyrektora ds. lecznictwa w zakresie praktyk lekarskich

 

 

 

Top