Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 356
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Wizyta w Poradni

Rejestracja do Poradni Specjalistycznych WSS Olsztyn (punkt rejestracja do poradni znajduje się w budynku przychodni przy ul. Żołnierska 16 a):

Rejestracji osobiście można dokonać w godz.: pn-czw 7.00-18.00, pt 8.00-14.30

Rejestracja telefoniczna pod nr 89/ 54 44 200: pn-czw 7.30-18.00, pt 8.00-14.30

Rejestracja internetowa: przy użyciu aplikacji e-pacjent

Rejestracja za pomocą komunikacji elektronicznej: rejestracja@wss.olsztyn.pl

E-mail do kontaktu lub rejestracji do specjalistów dla osób niesłyszących: nieslyszacy@wss.olsztyn.pl

 

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością posiadają:

1) osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2)  kobiety w ciąży,

3)  Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;

4)  Zasłużeni Dawcy Przeszczepu

5) inwalidzi wojenni i wojskowi;

6) żołnierze zastępczej służby wojskowej;

7) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

8) kombatanci;

9) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

10) osoby deportowane do pracy przymusowej;

11) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

12) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

13) dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 - na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159);

14) żołnierze zawodowi, o których mowa w art. 287 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;

15) żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, o których mowa w art. 325 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, w przypadku korzystania ze świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.

Dokumenty wymagane podczas rejestracji:

  1. Dowód osobisty
  2. Numer skierowania lub oryginał skierowania do poradni specjalistycznej

Skierowanie nie jest wymagane do:

Poradni Ginekologiczno-Położniczej

 

Ważne informacje

SKIEROWANIE jest niezbędne w przypadku kiedy Pacjent zgłasza się do poradni:- po raz pierwszy, lub- po raz kolejny, ale z innym problemem zdrowotnym, lub- po upływie 730 dni od daty ostatniej wizyty,

 

Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania do rejestracji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty rejestracji na wizytę.

 

Niedostarczenie skierowania w wymaganym terminie skutkuje wykreśleniem pacjenta z listy oczekujących na świadczenia i anulowaniem terminu wizyty.

 

SKIEROWANIE można dostarczyć:- osobiście,- za pośrednictwem osoby trzeciej,- listownie na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18 (z dopiskiem „Rejestracja”).

Top