Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Wizyta w Poradni

Rejestracja czynna: pn - czw 7.00-18.00, pt 8.00-15.00

 

Rejestracja telefoniczna czynna pn - czw 7.30-14.00, pt 8.00-14.00

Tel: 89 54 44 200; 

 

Rejestracja na badania prenatalne pn - czw 7.30-14.00, pt 8.00-14.00

Tel. 89 54 44 200

 

E-mail do kontaktu lub rejestracji do specjalistów dla osób niesłyszących: nieslyszacy@wss.olsztyn.pl

 

Okienko rejestracyjne dla osób uprzywilejowanych obsługiwanych poza kolejnością:

  • osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • kobiety w ciąży,
  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
  • inwalidzi wojenni i wojskowi;
  • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
  • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Dokumenty wymagane podczas rejestracji:

  1. Dowód osobisty
  2. Oryginał skierowania do poradni specjalistycznej

Skierowanie nie jest wymagane do:

Poradni Ginekologiczno-Położniczej

 

Ważne informacje

SKIEROWANIE jest niezbędne w przypadku kiedy Pacjent zgłasza się do poradni:- po raz pierwszy, lub- po raz kolejny, ale z innym problemem zdrowotnym, lub- po upływie 730 dni od daty ostatniej wizyty,

 

Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania do rejestracji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty rejestracji na wizytę.

 

Niedostarczenie skierowania w wymaganym terminie skutkuje wykreśleniem pacjenta z listy oczekujących na świadczenia i anulowaniem terminu wizyty.

 

SKIEROWANIE można dostarczyć:- osobiście,- za pośrednictwem osoby trzeciej,- listownie na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18 (z dopiskiem „Rejestracja”).

Top