loading
English

PRZYJĘCIE I WYPIS ZE SZPITALA

ORGANIZACJA, ZALECENIA I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE STANU EPIDEMII COVID-19

Informacje dla pacjentów i osób bliskich

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

 1. Pacjenci zakwalifikowani do przyjęcia planowego do oddziału Szpitala powinni kierować się do Izby Przyjęć.
 2. Po wejściu do Izby Przyjęć zobowiązani są do przestrzegania środków bezpieczeństwa, w tym do:
 • poddania się pomiarowi ciepłoty ciała,
 • wypełnienia ankiety SARS CoV-2, która zostanie załączona do historii choroby pacjenta,
 • stosowania środków ochrony indywidualnej – poruszając się po terenie Szpitala noszenie maseczek lub innych elementów zasłaniających nos i usta,
 • dezynfekcji rąk,
 • zachowania tzw. dystansu społecznego od innych osób.
 1. W uzasadnionych przypadkach przed przyjęciem pacjenta do Szpitala w trybie planowym pacjent otrzyma skierowanie na wykonanie testu w kierunku COVID-19. W przypadku otrzymania zlecenia wykonania testu, pracownik Szpitala skontaktuje się z pacjentem i poinformuje go o konieczności wykonania testu. Test można wykonać w Punkcie Pobrań, który znajduje się w namiocie przy ul. Żołnierskiej 16, tj. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym i SANEPIDEM, godziny funkcjonowanie dostępne na stronie internetowej. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu w kierunku COVID-19 otrzyma informację drogą telefoniczną. W takiej sytuacji data planowanego przyjęcia pacjenta do Szpitala  ulegnie zmianie.
 2. Przyjęcia do Szpitala w trybie nagłym odbywają się w Szpitalnym Klinicznym  Oddziale Ratunkowym (SKOR). Pacjenci przywożeni karetkami systemu ratownictwa medycznego podlegają podobnym działaniom jak pacjenci zgłaszający się samodzielnie.

Pacjenci samodzielnie przychodzący do SKOR podlegają pretriage’owi, polegającemu na oddzieleniu pacjentów  z podejrzeniem zakażenia COVID-19 od pozostałych pacjentów. Pacjenci zgłaszający się do SKOR proszeni są o poinformowanie personelu medycznego o objawach sugerujących zakażenie tj. kaszel, podwyższona ciepłota ciała, bóle mięśniowe, zaburzenia węchu                      i smaku, duszność, itp.  Pierwszy kontakt z pracownikami medycznymi  SKOR nastąpi z udziałem systemu wideofonicznego zainstalowanego przy wejściu do SKOR. W przypadku podejrzenia o zakażenie, pacjenci mogą  być poproszeni, na czas oczekiwania na wynik badania, do pozostania w pomieszczeniach czasowej izolacji  tzw kontenerach medycznych, usytuowanych przed wejściem do SKOR. Pacjenci pozostający w kontenerach mają zapewniony  bezpośredni kontakt z pracownikami medycznymi oraz stały  kontakt pośredni ( łączność głosowa i wizyjna ).

 1. Po wejściu do SKOR pacjenci zobowiązani są do przestrzegania środków bezpieczeństwa, w tym do:
 • poddania się pomiarowi ciepłoty ciała,
 • wypełnienia ankiety SARS CoV-2, która zostanie załączona do historii choroby pacjenta,
 • stosowania środków ochrony indywidualnej – poruszając się po terenie Szpitala noszenie maseczek lub innych elementów zasłaniających nos                  i usta,
 • dezynfekcji rąk,
 • zachowania tzw. dystansu społecznego od innych osób.
 1. O dalszych działaniach i sposobie udzielania świadczeń decyduje personel medyczny SKOR.
 2. W przypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19 u pacjenta przyjmowanego w trybie nagłym, pacjent po udzieleniu koniecznych świadczeń/stabilizacji stanu zdrowia może być przewieziony do innego szpitala dedykowanego leczeniu pacjentów z koronawirusem. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Szpital zobowiązany jest do przyjęcia                               i wykonywania świadczeń leczniczych dla pacjentów podejrzanych                                i  zakażonych SARS CoV-2 w następujących zakresach:
 • ginekologia i położnictwo – III poziom referencyjny,
 • neonatologia – III poziom referencyjny,
 • neurologia A48 – w zakresie leczenia trombolitycznego udarów, tromboktomia mechaniczna w udarze niedokrwiennym mózgu,
 • chirurgia naczyniowa – w zakresie tętniaka aorty,
 • chirurgia urazowo-ortopedyczna – w zakresie urazów kręgosłupa szyjnego,
 • kardiochirurgia – w zakresie leczenia zabiegowego zawału mięśnia sercowego,
 • kardiologia – inwazyjne leczenie ostrego zespołu wieńcowego
 • okulistyki
 • nefrologii i dializoterapii
 • anestezjologii i intensywnej terapii w tym z wykorzystaniem ECMO
 • pacjenci podejrzani o zakażenie oraz zakażeni, leczeni w Szpitalu podlegają izolacji w pomieszczeniach / strefach  poszczególnych oddziałów.

WYPIS ZE SZPITALA

 1. W przypadku, gdy pacjent wypisywany z oddziału Szpitala wymaga obecności i pomocy rodziny/osób bliskich dopuszcza się możliwość wejścia tych osób na teren Szpitala po uprzednim kontakcie z pracownikami oddziału i ustaleniem konkretnego dnia i godziny opuszczenia oddziału.
 2. Po wejściu do Szpitala rodzina/osoby bliskie odbierające pacjenta zobowiązane są do przestrzegania środków bezpieczeństwa, w tym do:
 • poddania się pomiarowi ciepłoty ciała,
 • wypełnienia ankiety SARS CoV-2, która zostanie załączona do historii choroby pacjenta odbieranego,
 • stosowania środków ochrony indywidualnej – poruszając się po terenie Szpitala noszenie maseczek lub innych elementów zasłaniających nos i usta,
 • dezynfekcji rąk,
 • zachowania tzw. dystansu społecznego.

Sporządzono na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849.
 3. Zalecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10.10.2020 r.
 4. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o szczególnych rozwiązaniach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Zarządzenie Wewnętrzne nr 26/2020 z dnia 04.06.2020 r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.
 6. Ustaleń Zespołu Kryzysowego przy WSS w Olsztynie.

Olsztyn, dnia 16.11.2020 r.

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings