loading
English

DIAGNOSTYKA AMBULATORYJNA

ORGANIZACJA, ZALECENIA I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE STANU EPIDEMII COVID-19

Informacje dla pacjentów

BADANIA DIAGNOSTYCZNE W PRACOWNIACH I ZAKŁADACH DIAGNOSTYCZNYCH (w tym m.in. do Pracowni Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego, Pracowni Endoskopowej, Zakładu Radiologii  i Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Medycyny Nuklearnej, Ośrodek Żywienia Klinicznego)

 1. Badania i zabiegi możliwe są do wykonania po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny i daty.
 2. Pacjenci chcący zrealizować badania diagnostyczne w Pracowni lub Zakładzie powinni kierować się do głównego wejścia Szpitala.
 3. Po wejściu do Szpitala zobowiązani są do przestrzegania środków bezpieczeństwa, w tym do:
 • poddania się pomiarowi ciepłoty ciała,
 • wypełnienia ankiety SARS CoV-2, która zostanie załączona do dokumentacji medycznej  pacjenta,
 • stosowania środków ochrony indywidualnej – poruszając się po terenie Szpitala noszenie maseczek lub innych elementów zasłaniających nos i usta,
 • dezynfekcji rąk,
 • zachowania tzw. dystansu społecznego, czyli zachowania ok. 2 metrów odstępu od innych osób. Pacjenci, którzy mają umówioną wizytę proszeni są również o punktualne przychodzenie (nie wcześniej!), nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi (o ile nie ma takiej potrzeby), a przed wejściem do gabinetu pozostawienie wierzchniego okrycia w szatni.

BADANIA W LABORATORIUM  DIAGNOSTYCZNYM (m.in. na pobranie krwi)

 1. Pacjenci chcący zrealizować  badania diagnostyczne w Laboratorium Diagnostycznym powinni kierować się do głównego wejścia Szpitala.
 2. Po wejściu do Szpitala zobowiązani są do przestrzegania środków bezpieczeństwa, w tym do:
 • poddania się pomiarowi ciepłoty ciała,
 • stosowania środków ochrony indywidualnej – poruszając się po terenie Szpitala noszenie maseczek lub innych elementów zasłaniających nos                          i usta,
 • dezynfekcji rąk,
 • zachowania tzw. dystansu społecznego.
 • pacjenci, którzy proszeni są również nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi (o ile nie ma takiej potrzeby), a przed wejściem do gabinetu pozostawienie wierzchniego okrycia w szatni.

MOBILNY PUNKT POBIERANIA WYMAZÓW W KIERUNKU SARS-CoV– 2 Funkcjonuje od 9 września 2020 r. w namiocie zlokalizowanym  obok Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej  w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 16.Godziny funkcjonowania oznajmiane są na stronie internetowej szpitala oraz w komunikacie głosowym pod nr telefonu 89 6709124.

Wymazy pobierane są przez ratownika medycznego będącego pracownikiem  szpitala oraz ratowników delegowanych przez Wojska Obrony Terytorialnej.

Wymazy pobierane są od osób, które posiadają skierowanie  lekarskie na pobranie wymazu zleconym w systemie IKARD.

Sporządzono na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849.
 3. Zalecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10.10.2020r.
 4. Zarządzenie Wewnętrzne r 26/2020 z dnia 04.06.2020 r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.
 5. Ustaleń Zespołu Kryzysowego przy WSS w Olsztynie

Olsztyn, dnia 08.12.2020 r.

image_pdf
Do góry
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. View more
Cookies settings
Akceptuj
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Używanie ciasteczek

Używamy plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcje witryny i ulepszyć korzystanie z niej. Masz możliwość włączenia/wyłączenia cookies w dowolnym momencie. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych wrażliwych danych, przeczytaj pełną politykę prywatności.
Save settings
Cookies settings