Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Dostawa wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatorów

Data wprowadzenia: 11.05.2017 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2017 14:16
Informacje kontaktowe Email - zamowienia@wss.olsztyn.pl

Załączniki
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2- Formularz cenowy
 5. Załącznik nr 3 - Projekt umowy dla części nr 1-17,19-38
 6. Załącznik nr 4 - Projekt umowy w zakresie części nr 18
 7. Załącznik nr 5- Projekt umowy w zakresie części nr 39
 8. Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art.25 a ust.1 ustawy Pzp
 9. Załącznik nr 7 Formularz parametrów ocenianych
 10. Załącznik nr 8 - Formularz parametrów wymaganych
 11. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 12. Zmiana terminu składania ofert
 13. Zmiana treści ogłoszenia
 14. Pytania i odpowiedzi część I
 15. Zmiana treści Specyfikacji
 16. Aktualny formularz cenowy
 17. Aktualny formularz parametrów ocenianych
 18. Zmiana tresci ogłoszenia II
 19. Pytania i odpowiedzi II
 20. Zmiana treści Specyfikacji III
 21. Formularz cenowy z dnia 22-05-2017
 22. Aktualny projekt umowy w zakresie części nr 18
 23. Aktualny projekt umowy w zakresie części nr 39
 24. Aktualny formularz parametrów wymaganych
 25. załacznik nr 10 - wzór umowy powierzenia danych osobowych
 26. Formularz parametrów ocenianych z dnia 22-05-2017
 27. Zmiana treści Specyfikacji IV
 28. Protokół z otwarcia ofert
 29. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

<< Wróć do listy

Top