Dostępność Plus

„Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie przyjazny osobom ze szczególnymi potrzebami” Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 924 462,39 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Celem głównym projektu jest dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala … Czytaj dalej Dostępność Plus