Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Elektroniczna skrzynka podawcza Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza WSS w Olsztynie jest dostępna w systemie ePUAP. System ePUAP umożliwia wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy instytucjami publicznymi i obywatelami z uwzględnieniem wymagań procedur urzędowych.

Adres skrzynki ESP szpitala na platformie ePUAP: /WSSzpital/zamowienia

Aby przesłać do szpitala pismo drogą elektroniczną, podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowalnym bezpiecznym podpisem elektronicznym, w pierwszej kolejności należy założyć konto na www.epuap.gov.pl

Top