Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598
Nazwa Data składania ofert Kategoria Status
Urządzenie do zamykania uszka lewego przedsionka 26.09.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Produkty lecznicze - powtórka 14.09.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Konserwacja systemów SAP, DSO, DK, CCTV i systemu oddymiania w budynkach szpitala 07.09.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € Zakończone
Dostawa wyrobów diagnostycznych, odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego – powtórka 2 22.08.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Usługa kompleksowej obsługi urządzeń drukujących 20.08.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € Zakończone
Dostawa produktów leczniczych - programy lekowe 09.08.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Przebudowa i modernizacja Oddziału Okulistycznego wraz z dostawą sprzętu. 03.08.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € Zakończone
Dostawa sprzętu do pielęgnacji pacjentów zagrożonych odleżynami oraz pacjentów z odleżynami 05.07.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € Zakończone
Materiały opatrunkowe - powtórka 2 19.06.2018 00:00 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Dostosowanie budynku głównego WSS do przepisów p.poż 04.05.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Top