Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Dostawa materiałów do systemu immunohistochemicznego i histochemicznego wraz z dzierżawą aparatów

Data wprowadzenia: 12.01.2018 11:30
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2018 11:28
Informacje kontaktowe Email - zamowienia@wss.olsztyn.pl

Załączniki
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
 5. Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia do pobrania w formacie XML
 6. Załącznik nr 4 - Projekt umowy
 7. Załącznik nr 5 - Oświadzcenie dotyczące przynalezności do grupy kapitałowej
 8. Załącznik nr 6 - Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 1
 9. Załącznik nr 7 - Formulrz parametrow wymaganych i ocenianych dla częsci nr 2
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 12. Zmodyfikowany Formularz cenowy
 13. Zmodyfikowany Projekt umowy
 14. Zmodyfikowany formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla czesci nr 1
 15. Zmodyfikowany formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla cześci nr 2
 16. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2
 17. Pytania i odpowiedzi cz. II
 18. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3
 19. Zmodyfikowany formularz cenowy
 20. Zmodyfikowany Formularz parametrów wymaganych i ocenianych dla części nr 1
 21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 22. Zbiorcze zestawienie ofert
 23. Informacja o unieważnieniu postępowania

 

<< Wróć do listy

Top