Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Zestawy do automatycznej i ciągłej dializy otrzewnowej

Data wprowadzenia: 12.05.2017 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2017 09:32
Informacje kontaktowe Email - zamowienia@wss.olsztyn.pl

Załączniki
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy
 4. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
 5. Załącznik nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia do pobrania w formacie XML
 6. Załącznik nr 4 - Projekt umowy
 7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie oprzynalezności lub nie przynalezności do grupy kapitałowej
 8. Załącznik nr 6 - Instrukcja wypełniania JEDZ dla Wykonawcy
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 11. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
 12. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr II
 13. Zmodyfikowany projekt umowy
 14. Modyfikacja treści SIWZ
 15. Zmodyfikowany, obowiązujący formularz cenowy
 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 17. Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
 19. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 5 wraz ze zmianą terminu składania ofert
 20. Zmodyfikowany załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy
 21. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
 22. Zmodyfikowany Załącznik nr 3 - JEDZ do pobrania w formacie XML
 23. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 6
 24. Zmodyfikowany Załącznik nr 4 - Projekt umowy
 25. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 26. Pytania i odpowiedzi cz. II
 27. Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 7 wraz ze zmianą terminu składania oefrt
 28. Zmodyfikowany Załącznik nr 2 - Formularz cenowy
 29. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 30. Zbiorcze zestawienie ofert
 31. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 32. Informacja o uniewaznieniu Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02-08-2017
 33. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po ponownej ocenie ofert

 

<< Wróć do listy

Top