Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598
Nazwa Data składania ofert Kategoria Status
Wykonanie schładzania 4 pomieszczeń na Oddziale Hematologii i Diabetologii 06.06.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Archiwalne
Sprzęt jednorazowego użytku do badań i zabiegów diagnostyczno- interwencyjnych - powtórka, oraz sprzęt mechaniczny do przezskórnego usuwania elektrod 07.06.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € Archiwalne
Sprzęt jednorazowy do zabiegów krioablacji wraz z dostarczeniem konsoli 14.06.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € Archiwalne
Dostawa punktowego markera ze źródłem promieniotwórczym Co – 57 o aktywności 3,7 MBq 30.05.2018 12:00 Zamówienia do 30.000 € Archiwalne
Dostęp do licencji na korzystanie z oprogramowania w wersji on-line dedykowanych do podmiotów leczniczych - powtórzenie 28.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Archiwalne
Dostawa narzędzi okulistycznych do usuwania ciał obcych i do trabekulektomii 25.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Archiwalne
Dostawa części zamiennych do aparatów do hemodializy AK 96, AK 200 24.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Archiwalne
Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz instalacji odgromowej i uziemień w obiektach WSS w Olsztynie 22.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Archiwalne
Dostawa retraktora obwodowego typu BUDDE Halo 21.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Archiwalne
Wykonanie przeglądu technicznego defibrylatorów 21.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Archiwalne
Top