Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598
Nazwa Data składania ofert Kategoria Status
Składniki do dializy -powtórka 05.09.2018 10:30 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Konserwacja systemów SAP, DSO, DK, CCTV i systemu oddymiania w budynkach szpitala 07.09.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € Zakończone
Dostawa stymulatorów zewnętrznych 31.08.2018 23:59 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Składniki do dializy 29.08.2018 10:30 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Usłuiga odbioru odpadów 29.08.2018 12:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Przygotowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z regulaminem konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/18 w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie. 28.08.2018 13:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Dostawa sprzętu do elektroterapii serca 05.09.2018 10:30 Postępowania przetargowe powyżej 221 000 € W toku
Filtry do kontenerów oraz oleje do systemów napędowych 27.08.2018 10:30 Zamówienia do 30.000 € W toku
Dostawa pościeli jednorazowego użytku 29.08.2018 12:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku - powtórzenie 24.08.2018 12:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Top