Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598
Nazwa Data składania ofert Kategoria Status
Produkty lecznicze i wyroby medyczne na potrzeby Stacji Dializ 06.11.2018 10:30 Postępowania przetargowe powyżej 221 000 € W toku
Najem powierzchni 84,50 m2 z przeznaczeniem na szatnie dla studentów 01.10.2018 13:00 Dzierżawy W toku
Urządzenia medyczne – wyposażenie Oddziału Transplantologii 15.10.2018 10:30 Postępowania przetargowe powyżej 221 000 € W toku
System kolejkowania 07.09.2018 00:00 Dialog techniczny W toku
System ewidencji czasu pracy 07.09.2018 00:00 Dialog techniczny W toku
Dzierżawa powierzchni 5,60 m2 z przeznaczeniem na magazyn pojemników na odpady pokonsumpcyjne 24.08.2018 00:00 Dzierżawy W toku
Urządzenia medyczne 21.08.2018 00:00 Postępowania przetargowe powyżej 221 000 € W toku
Materiały opatrunkowe - powtórka 2 19.06.2018 00:00 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Usługa odbioru odpadów 02.07.2018 10:30 Postępowania przetargowe powyżej 221 000 € W toku
Dostosowanie budynku głównego WSS do przepisów p.poż 04.05.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Top