Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598
Nazwa Data składania ofert Kategoria Status
Dostawa samochodu dostawczego 06.07.2018 23:59 Zamówienia do 30.000 € W toku
Dostawa sprzętu do pielęgnacji pacjentów zagrożonych odleżynami oraz pacjentów z odleżynami 05.07.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Dostawa i montaż akumulatorów kwasowo - ołowiowych AGM z rekombinacją gazową VRLA 12V, 200Ah 29.06.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Kamera Scheimpfluga 22.06.2018 00:00 Dialog techniczny W toku
Obłożenia operacyjne - powtórka 20.06.2018 11:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Dostawa wyrobów diagnostycznych do badań parametrów krytycznych oraz elektroforezy i immunofiksacji wraz z dzierżawą analizatorów -powtórka 22.06.2018 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € Zakończone
Materiały opatrunkowe - powtórka 2 19.06.2018 00:00 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Gaz medyczny o składzie 50% podtlenku azotu i 50% tlenu 14.06.2018 11:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Sprzęt do elektroterapii serca - powtórka 03.07.2018 10:30 Postępowania przetargowe powyżej 221 000 € Zakończone
Usługa odbioru odpadów 02.07.2018 10:30 Postępowania przetargowe powyżej 221 000 € W toku
Top