Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598
Nazwa Data składania ofert Kategoria Status
Usługa odbioru odpadów 02.07.2018 10:30 Postępowania przetargowe powyżej 221 000 € W toku
Dostęp do licencji na korzystanie z oprogramowania w wersji on-line dedykowanych do podmiotów leczniczych - powtórzenie 28.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Dostawa narzędzi okulistycznych do usuwania ciał obcych i do trabekulektomii 25.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Dostawa części zamiennych do aparatów do hemodializy AK 96, AK 200 24.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz instalacji odgromowej i uziemień w obiektach WSS w Olsztynie 22.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Dostawa retraktora obwodowego typu BUDDE Halo 21.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Wykonanie przeglądu technicznego defibrylatorów 21.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Naprawa prostnicy laryngologicznej MD series 5100-15-250 Straight 21.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Przegląd baterii centralnych oświetlenia ewakuacyjnego 18.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Implanty zakotwiczone w kośc skroniową wraz z procesorami słuchu - powtórka 21.05.2018 11:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Top