Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598
Nazwa Data składania ofert Kategoria Status
Dostawa wózków magazynowych do transportu leków i materiałów technicznych – powtórzenie 10.05.2019 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunochemicznych oraz badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów 04.06.2019 10:00 Postępowania przetargowe powyżej 221 000 € W toku
Różny sprzęt medyczny 10.05.2019 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Przegląd techniczny pomp strzykawkowych Perfusor Space 26.04.2019 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Przegląd techniczny monitora hemodynamicznego do rzutu serca i strzykawek automatycznych Angiomat Ilumena 26.04.2019 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Przegląd techniczny strzykawki automatycznej Mark V ProVis 26.04.2019 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Dostawa implantów ortopedycznych 19.04.2019 00:00 Postępowania przetargowe powyżej 221 000 € W toku
Dostawa wyrobów diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora - powtórka 26.04.2019 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € Zakończone
Kalibracja aparatów wykorzystywanych w Dziale Aparatury Medycznej 19.04.2019 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Przegląd techniczny respiratora Bennett 23.04.2019 00:00 Zamówienia do 30.000 € Zakończone
Top