Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598
Nazwa Data składania ofert Kategoria Status
Przegląd baterii akumulatorów oświetlenia awaryjnego 26.05.2017 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Przegląd okresowy IPS w zakresie układów sieci IT 23.05.2017 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Przegląd podstawowy agregatu prądotwórczego TCA1250C 22.05.2017 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Usługa przeglądu i konserwacji stacji energetycznych 15/04 kV WSS w Olsztynie 24.05.2017 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego po okresie trwałości projektu „E-pacjent – rozbudowa systemu usług elektronicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie” 26.05.2017 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Dostawa wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatorów 19.05.2017 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Kompleksowa usługa żywienia pacjentów szpitalnych 25.05.2017 00:00 Postępowania przetargowe powyżej 209 000 € W toku
Usługa transportu osób do/od Stacji Dializ 23.05.2017 10:30 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia okresowego poszczególnych grup zawodowych 09.05.2017 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Przegląd wytwornic pary firmy CERTUSS 08.05.2017 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Top