Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598
Nazwa Data składania ofert Kategoria Status
Dostawa soczewek wielorazowych do systemu wizyjnego EIBOS 2 28.11.2016 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Dostawa videolaryngoskopu i respiratora transportowego 28.11.2016 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Przygotowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z wymaganiami zawartymi w konkursie dla RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie EFRR. Oś. 14.11.2016 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Przegląd dwóch agregatów wody lodowej zamontowanych w WSS w Olsztynie 07.11.2016 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Zakup i instalacja aparatów Rtg 10.11.2016 00:00 Dialog techniczny W toku
Dostawa szafek ubraniowych do szatni w budynku Bloków Operacyjnych i Centralnej Sterylizatorni - powtórzenie 07.11.2016 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Dostawa kaset cyfrowych do skanera 28.10.2016 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Dostawa uniwersalnych pomp do żywienia pozajelitowego 28.10.2016 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Materiały opatrunkowe - powtórka 02.11.2016 00:00 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Dostawa szafek ubraniowych do szatni w budynku Bloków Operacyjnych i Centralnej Sterylizatorni 25.10.2016 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Top