Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598
Nazwa Data składania ofert Kategoria Status
Wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz instalacji odgromowej i uziemień w obiektach WSS w Olsztynie 22.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Dostawa retraktora obwodowego typu BUDDE Halo 21.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Wykonanie przeglądu technicznego defibrylatorów 21.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Naprawa prostnicy laryngologicznej MD series 5100-15-250 Straight 21.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Przegląd baterii centralnych oświetlenia ewakuacyjnego 18.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Implanty zakotwiczone w kośc skroniową wraz z procesorami słuchu - powtórka 21.05.2018 11:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Dostawa wody mineralnej 17.05.2018 12:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Usługa transportu pacjentów dializowanych 23.05.2018 00:00 Zamówienia pow. 30.000 € W toku
Naprawa narzędzi chirurgicznych 17.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Naprawa kardiotokografu Sonicaid Team S8000 15.05.2018 00:00 Zamówienia do 30.000 € W toku
Top