Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Poradnie Specjalistyczne

Rejestracja do poradni znajduje się w budynku przy ul. Żołnierska 16 a
Nr telefonów:
- 89 5386 386
- 89 5386 233
- 89 5386 486

 

Poradnie  zlokalizowane przy ul. Żołnierskiej 16 a i b.

Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Kardiochirurgiczna
Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Hematologiczna
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
Poradnia Transplantacji Nerek
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Lekarza Zakładowego

 

Poradnie zlokalizowane przy ul. Żołnierskiej 18.

Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Ginekologii Onkologicznej
Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
Poradnia Genetyczna - BADANIA PRENATALNE, tel. 89 5386 442

 

Harmonogram pracy poradni

Telefon do Rejestracji Poradnia Medycyny Nuklearnej
- 89 5386 301
- 89 5386 543

Telefon do Rejestracji Poradni dla chorych żywionych poza i dojelitowo w warunkach domowych
- 89 5386 277

Telefon do Niepublicznego Zakładu Opieki Medycznej Poradnia Kardiologiczna
- 89 5386 207 (ul. Żołnierska 16a)

Top