Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oferty pracy / konkursy / staże

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie zatrudni na stanowisko:


Pielęgniarki i Położne

 

Wymagania podstawowe:

-dyplom

-prawo wykonywania zawodu

Wymagania preferowane:

-wykształcenie wyższe

-kursy kształcenia podyplomowego

Ponadto oczekujemy od kandydatów:

-sumienności,

-dokładności,

-gotowości do podjęcia pracy stosownie do oczekiwań szpitala,

-oraz umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

-zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenie

Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o złożenie ofert pracy osobiście w Dziale Służby Pracowniczej, pokój 44 bądź na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Dział Służby Pracowniczej, pokój 44

ul. Żołnierska 18

10-561 Olsztyn

Informacji telefonicznej udziela: Hanna Taraszkiewicz z-ca dyrektora ds.pielęgniarestwa

tel.606 582 978


Warunki pracy dla absolwentów

 Umowa o pracę, w pierwszym roku pracy wynagrodzenie w wysokości:

1.absolwenci z tytułem licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa

   -    3.472 zł. brutto- stawka zasadnicza

   -     dodatek za godziny nocne-65% stawki godzinowej

   -      dodatek za godziny świąteczne oraz soboty i niedziele – 45% stawki godzinowej

2. absolwenci z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnictwa

    -   3.642 zł brutto- stawka zasadnicza

    -   dodatek za godziny nocne 65% stawki godzinowej

    -   dodatek za godziny świąteczne oraz soboty i niedziele – 45% stawki godzinowej

 

 


Magistra analityki medycznej lub magistra biologii, biotechnologii na stanowisko młodszego asystenta w Zakładzie Patomorfologii.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie ul. Żołnierska 18 pokój nr 44 lub 91 Dział Służby Pracowniczej.

Magistra analityki medycznej

Mile widziane posiadanie uprawnień do wykonywania badań immunohematologicznych ( serologia).
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie ul. Żołnierska 18 pokój nr 44 lub 91 Dział Służby Pracowniczej.

Specjalista ds. jakości

Wymagania podstawowe:
Wykształcenie wyższe, preferowane medyczne
Znajomość obsługi komputera w programie Word, Excel

Wymagania pożądane:
Znajomość wymagań Normy ISO 9001-2015
Uprawnienia audytora wewnętrznego

Wymagania oczekiwane:
Zaangażowanie
Sumienność
Odpowiedzialność
Otwartość w kontaktach interpersonalnych
Możliwość podjęcia pracy w trybie niezwłocznym
Mile widziane doświadczenie na opisanym lub  podobnym stanowisku

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę

Oferty prosimy przesyłać na adres :
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
10-561 Olsztyn
ul. Żołnierska 18
Dział Służby Pracowniczej
pok. 91 lub 44


1.Diagnostę laboratoryjnego  w Dziale Diagnostyki  Laboratoryjnej w  wymiarze 1 etatu,
2.Technika elektroradiologii  w Dziale Diagnostyki Obrazowej w wymiarze 1 etatu.
Osoby zainteresowane  prosimy o składanie CV  w Dziale Służby Pracowniczej  WSS w Olsztynie
ul. Żołnierska 18 pok.44.

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Wymagania podstawowe:
-dyplom
-prawo wykonywania zawodu
Wymagania preferowane:
-wykształcenie wyższe
-kursy kształcenia podyplomowego
Ponadto oczekujemy od kandydatów:
-sumienności,
-dokładności,
-gotowości do podjęcia pracy stosownie do oczekiwań szpitala,
-umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
-zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenie

Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o złożenie ofert pracy osobiście w Dziale Służby Pracowniczej, pokój 44 bądź na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dział Służby Pracowniczej, pokój 44
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn

Informacji telefonicznej udziela : Hanna Taraszkiewicz-   z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa
tel. 606 582 978

Warunki pracy dla absolwentów.

Umowa  o pracę, w pierwszym roku pracy wynagrodzenie w wysokości :

1. absolwenci  z tytułem licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa
- 2872 zł. brutto - stawka zasadnicza
- 333 zł. brutto – dodatek ministerialny
- dodatek za godziny nocne – 65% stawki godzinowej
- dodatek za godziny świąteczne oraz soboty i niedziele – 45% stawki godzinowej

2. absolwenci z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnictwa
- 3042 zł. brutto - stawka zasadnicza
- 333 zł. brutto – dodatek ministerialny
- dodatek za godziny nocne – 65% stawki godzinowej
- dodatek za godziny świąteczne oraz soboty i niedziele – 45% stawki godzinowej

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem od dnia 01.09.2018r. będzie obowiązywać kolejna regulacja wynagrodzeń o ok. 333 zł. brutto

Stanowisko: Operator Systemów Sterylizacji
Wymagane kwalifikacje i oczekiwania w stosunku do kandydata:
- wykształcenie minimum średnie,
- preferowany dyplom Technika Sterylizacji Madycznej
- umiejętność pracy na komputerze
- pożądane cechy osobowości:
- dokładność,
- rzetelność,
- dyspozycyjność,
- kultura osobista,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole
    
Główne zadania osoby na tym stanowisku:
- przeprowadzanie procesów dekontaminacji zestawów zabiegowych, narzędzi i sprzętu pochodzącego z Bloku Operacyjnego, Oddziałów, Poradni
- prowadzenie i kompletowanie dokumentacji przeprowadzanych procesów
- zgłaszanie usterek maszyn i zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne
- przeprowadzanie dekontaminacji pomieszczeń oraz transport materiału do/z Centralnej Sterylizatorni


Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Okulistycznego

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. nr  151 poz.896).

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. nr 12 poz.182 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem łącznie z numerem telefonu i adresem z dopiskiem Konkurs na stanowisko ordynatora w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18 10-561 Olsztyn.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie WSS w Olsztynie lub pod numerem telefonu 89/5386530.Rozpatrzenie ofert przewiduje się w terminie ok. 30 dni od upływu składania ofert w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Oferta pracy
Na stanowisko pielęgniarki w Oddziałach WSS 
Oferty pracy proszę składać w Dziale Służby Pracowniczej pok. 44


Oferta pracy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zatrudni:

Na stanowisko ratownika medycznego. 
Oferty pracy proszę składać w Dziale Służby Pracowniczej pok. 44

 

Oferta pracy

1. Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, z doświadczeniem w kardioanestezji.
Warunki i rodzaj umowy do uzgodnienia. Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
dr n. med. Dariusz Onichimowski tel. 89 53 86 243, 89 53 86 270
szpital@wss.olsztyn.pl

 

Pozostałe dokumenty / załączniki

Top