Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oferty pracy / konkursy / staże

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie zatrudni na stanowisko:


Magistra analityki medycznej lub magistra biologii, biotechnologii na stanowisko młodszego asystenta w Zakładzie Patomorfologii.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie ul. Żołnierska 18 pokój nr 44 lub 91 Dział Służby Pracowniczej.

Magistra analityki medycznej

Mile widziane posiadanie uprawnień do wykonywania badań immunohematologicznych ( serologia).
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie ul. Żołnierska 18 pokój nr 44 lub 91 Dział Służby Pracowniczej.

kierowca-pracownik gospodarczy

Wymagania:
wykształcenie minimum zawodowe,
prawo jazdy kat. B,
brak przeciwwskazań do pracy fizycznej,
umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność, sumienność,
wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty: CV
 
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Dział Służby Pracowniczej pokój 44 (wysoki parter), ul. Żołnierska 18.

Termin składania dokumentów:
15.02.2019

1. technika farmacji w Aptece szpitalnej

Wymagane kwalifikacje:

- dyplom technika farmaceutycznego

- odbyty staż zawodowy

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

- umiejętność obsługi komputera

- chęć rozwoju i poszerzania kwalifikacji zawodowych

- odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność

2.magistra farmacji w Aptece szpitalnej

Wymagane kwalifikacje:

- dyplom ukończenia studiów farmaceutycznych

- prawo wykonywania zawodu

- odbyty wymagany staż zawodowy

- umiejętność obsługi komputera

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

- odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność

- chęć rozwoju i poszerzania kwalifikacji zawodowych

Oferty pracy wraz z CV proszę składać w Dziale Służby Pracowniczej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

10-561 Olsztyn

ul. Żołnierska 18

Przełożonej Pielęgniarek

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje  zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników  na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
( Dz. U. z 2011r. nr 151 ,poz.896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r.(Dz. U. Nr 12 poz.182) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.21.11.2016r. (Dz.U.poz.1957)
 Oferty wraz z dokumentami   należy  składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem w  terminie 30 dni  od daty  ukazania  się  ogłoszenia  pod  adresem : Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Olsztynie  ul. Żołnierska  18 , 10-561 Olsztyn , z  dopiskiem  Konkurs  na  stanowisko ...
Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym , organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu  kandydaci  zostaną  powiadomieni indywidualnie.
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie nie dłuższym niż do końca marca 2019 r. od upływu terminu składania ofert w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie .

Specjalista ds. jakości

Wymagania podstawowe:
Wykształcenie wyższe, preferowane medyczne
Znajomość obsługi komputera w programie Word, Excel

Wymagania pożądane:
Znajomość wymagań Normy ISO 9001-2015
Uprawnienia audytora wewnętrznego

Wymagania oczekiwane:
Zaangażowanie
Sumienność
Odpowiedzialność
Otwartość w kontaktach interpersonalnych
Możliwość podjęcia pracy w trybie niezwłocznym
Mile widziane doświadczenie na opisanym lub  podobnym stanowisku

Forma zatrudnienia:
Umowa o pracę

Oferty prosimy przesyłać na adres :
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
10-561 Olsztyn
ul. Żołnierska 18
Dział Służby Pracowniczej
pok. 91 lub 44

1.Ordynatora Oddziału Klinicznego Chirurgii Naczyniowej i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
2.Ordynatora Oddziału Gastroenterologicznego


Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje  zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników  na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
( Dz. U. z 2011r. nr 151 ,poz.896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r.(Dz. U. Nr 12 poz.182) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.21.11.2016r. (Dz.U.poz.1957)
 Oferty wraz z dokumentami   należy  składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem w  terminie 14 dni  od daty  ukazania  się  ogłoszenia  pod  adresem : Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Olsztynie  ul. Żołnierska  18 , 10-561 Olsztyn , z  dopiskiem  Konkurs  na  stanowisko ...
Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym , organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie lub pod numerem telefonu 89 5386530.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu  kandydaci  zostaną  powiadomieni indywidualnie.
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.

 

 

1.Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otolaryngologicznego i Onkologii Laryngologicznej
2.Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiochirurgicznego
3.Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Udarowego i Oddziału Klinicznego Neurologicznego


Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje  zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników  na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
( Dz.U.z 2011r. nr 151 ,poz.896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r.(Dz.U. Nr 12 poz.182) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.21.11.2016r.(Dz.U.poz.1957)
Oferty wraz z dokumentami   należy  składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem w  terminie 15 dni  od daty  ukazania  się  ogłoszenia  pod  adresem : Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny  w  Olsztynie  ul. Żołnierska  18 , 10-561 Olsztyn , z  dopiskiem  Konkurs  na  stanowisko ...
Osoba zgłaszająca się do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu  kandydaci  zostaną  powiadomieni indywidualnie.
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do końca lutego 2019 r. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.

 

 

Stanowisko: inspektor robót elektrycznych (2 dni w tygodniu)

Wymagania:

  • dysponowanie uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalności instalacji elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ( bez ograniczeń),
  • przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
  • posiadanie przynajmniej dwuletniej praktyki po zdobyciu uprawnień na stanowisku kierownika robót elektrycznych lub inspektora robót elektrycznych,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie : program do kosztorysowania Norma, program AutoCad oraz pakiet MS Office

Wymagane dokumenty:

  • CV

Miejsce składania dokumentów:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Dział Służby Pracowniczej pokój 44 (wysoki parter), ul. Żołnierska 18.

Termin składania dokumentów:

  • 10.12.2018

 

 

 

Fasowacz

Wymagania:
Zaangażowanie i dobra organizacja czasu pracy.
Umiejętność pracy w zespole.
Dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o składanie podania o zatrudnienie i CV w dziale służby pracowniczej pokój nr 44 lub 91 ( budynek główny szpitala).


1.Diagnostę laboratoryjnego  w Dziale Diagnostyki  Laboratoryjnej w  wymiarze 1 etatu,
2.Technika elektroradiologii  w Dziale Diagnostyki Obrazowej w wymiarze 1 etatu.
Osoby zainteresowane  prosimy o składanie CV  w Dziale Służby Pracowniczej  WSS w Olsztynie
ul. Żołnierska 18 pok.44.


Ratownik medyczny

Podania o przyjęcie do pracy wraz z aktualnym CV przyjmuje Dział Służby Pracowniczej do dnia 27.07.2018r.

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Wymagania podstawowe:
-dyplom
-prawo wykonywania zawodu
Wymagania preferowane:
-wykształcenie wyższe
-kursy kształcenia podyplomowego
Ponadto oczekujemy od kandydatów:
-sumienności,
-dokładności,
-gotowości do podjęcia pracy stosownie do oczekiwań szpitala,
-umiejętność pracy w zespole
Oferujemy:
-zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenie

Osoby zainteresowane powyższą ofertą, prosimy o złożenie ofert pracy osobiście w Dziale Służby Pracowniczej, pokój 44 bądź na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dział Służby Pracowniczej, pokój 44
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn

Informacji telefonicznej udziela : Hanna Taraszkiewicz-   z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa
tel. 606 582 978

Warunki pracy dla absolwentów.

Umowa  o pracę, w pierwszym roku pracy wynagrodzenie w wysokości :

1. absolwenci  z tytułem licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa
- 2872 zł. brutto - stawka zasadnicza
- 333 zł. brutto – dodatek ministerialny
- dodatek za godziny nocne – 65% stawki godzinowej
- dodatek za godziny świąteczne oraz soboty i niedziele – 45% stawki godzinowej

2. absolwenci z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położnictwa
- 3042 zł. brutto - stawka zasadnicza
- 333 zł. brutto – dodatek ministerialny
- dodatek za godziny nocne – 65% stawki godzinowej
- dodatek za godziny świąteczne oraz soboty i niedziele – 45% stawki godzinowej

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem od dnia 01.09.2018r. będzie obowiązywać kolejna regulacja wynagrodzeń o ok. 333 zł. brutto

Stanowisko: Operator Systemów Sterylizacji
Wymagane kwalifikacje i oczekiwania w stosunku do kandydata:
- wykształcenie minimum średnie,
- preferowany dyplom Technika Sterylizacji Madycznej
- umiejętność pracy na komputerze
- pożądane cechy osobowości:
- dokładność,
- rzetelność,
- dyspozycyjność,
- kultura osobista,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole
    
Główne zadania osoby na tym stanowisku:
- przeprowadzanie procesów dekontaminacji zestawów zabiegowych, narzędzi i sprzętu pochodzącego z Bloku Operacyjnego, Oddziałów, Poradni
- prowadzenie i kompletowanie dokumentacji przeprowadzanych procesów
- zgłaszanie usterek maszyn i zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne
- przeprowadzanie dekontaminacji pomieszczeń oraz transport materiału do/z Centralnej Sterylizatorni


Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Okulistycznego

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. nr  151 poz.896).

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. nr 12 poz.182 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem łącznie z numerem telefonu i adresem z dopiskiem Konkurs na stanowisko ordynatora w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18 10-561 Olsztyn.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie WSS w Olsztynie lub pod numerem telefonu 89/5386530.Rozpatrzenie ofert przewiduje się w terminie ok. 30 dni od upływu składania ofert w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Oferta pracy
Na stanowisko pielęgniarki w Oddziałach WSS 
Oferty pracy proszę składać w Dziale Służby Pracowniczej pok. 44


Oferta pracy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zatrudni:

Na stanowisko ratownika medycznego. 
Oferty pracy proszę składać w Dziale Służby Pracowniczej pok. 44

 

Oferta pracy

1. Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, z doświadczeniem w kardioanestezji.
Warunki i rodzaj umowy do uzgodnienia. Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
dr n. med. Dariusz Onichimowski tel. 89 53 86 243, 89 53 86 270
szpital@wss.olsztyn.pl

 

Pozostałe dokumenty / załączniki

Top