Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oferty pracy / konkursy / staże

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie zatrudni na stanowisko:

 

Oferta Pracy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zatrudni w Stacji Dializ salową.
Termin rozpoczęcia pracy 12.03.2018r.
Rodzaj umowy - umowa o pracę na zastępstwo.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie cv do Działu Służby Pracowniczej nr pokoju 44.

 

Konkurs na stanowisko

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowiska:
1. ordynatora Oddziału Kardiologicznego i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
oraz
2. ordynatora Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
w WSS w Olsztynie


   Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. nr  151 poz.896).
   Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. nr 12 poz.182 z późn. zm.).
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem łącznie z numerem telefonu i adresem z dopiskiem Konkurs na stanowisko ordynatora w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18 10-561 Olsztyn.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie WSS w Olsztynie lub pod numerem telefonu 89/5386530.

Rozpatrzenie ofert przewiduje się w terminie ok. 30 dni od upływu składania ofert w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Konkurs na stanowisko

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ogłasza KONKURS na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologicznego

Kandydaci zgłaszający sie do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 20.07.2011r.(Dz.U.Nr.151 poz.896) oraz złożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 06.02.2012r.(Dz. U. Nr.12 poz.182), z późniejszymi zmianami.
Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 28.02.2018 roku  w zamkniętej kopercie z nazwiskiem, imieniem, adresem i telefonem nadawcy oraz dopiskiem:
"Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologicznego"
i przesłać na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur nastąpi w terminie do 30.04.2018 roku  w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Pstrowskiego 14k.
Osoba zgłaszająca sie do konkursu ma prawo wglądu do materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu ogłaszającego konkurs.

 

Oferta pracy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zatrudni w Stacji Dializ pielęgniarkę/pielęgniarza:

Wymagania kwalifikacyjne :

- dyplom pielęgniarki / pielęgniarza

- prawo wykonywania zawodu

-doświadczenie w zawodzie pielęgniarki / pielęgniarza  – mile widziane

Termin rozpoczęcia pracy 01.02.2018r. lub do uzgodnienia.

Rodzaj umowy – umowa o pracę lub inna oczekiwana przez osobę zainteresowaną.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie cv do Działu Służy Pracowniczej nr pokoju 44 lub 91.


Oferta pracy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zatrudni w Stacji Dializ pielęgniarza:

Wymagania kwalifikacyjne :
- dyplom pielęgniarki / pielęgniarza
- prawo wykonywania zawodu
- doświadczenie w zawodzie pielęgniarki / pielęgniarza  – mile widziane

oraz ratownika medycznego w SOR
Wymagania kwalifikacyjne :
- dyplom  ratownika medycznego
- gotowość do podjęcia pracy od 01.03.2018r.
- doświadczenie w zawodzie ratownika   – mile widziane

Zainteresowane osoby prosimy o składanie cv do Działu Służy Pracowniczej nr pokoju 44 lub 91.

 

Oferta pracy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zatrudni  pielęgniarkę do Oddziału  Okulistyki .
 
Wymagania :
-  prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
-  gotowość  do podjęcia pracy  nie później niż od  02.01.2018r. 
-  bieżące doświadczenie w pracy w szpitalu
- gotowość do pojęcia pracy w systemie zmianowym

Preferowane :
-  kursy specjalizacyjne z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego lub  internistycznego

Oferty proszę składać do 29.11.2017r.

 

Oferta pracy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zatrudni  pielęgniarki do oddziału Hematologii/ Diabetologii
Wymagania :
-  prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
-  brak przeciwwskazań do podawania cytostatyków
-  kurs specjalistyczny w zakresie podawania leków cytostatycznych
-  gotowość  do podjęcia pracy  nie później niż od  02.01.2018r.  

Preferowane :
- doświadczenie w pracy w szpitalu
-  kursy i szkolenia  w opiece nad pacjentem z chorobą nowotworową

Oferty proszę składać do Działu Służby Pracowniczej do dnia 30.11.2017r.

Oferta pracy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zatrudni pilnie położną.

Wymagane udokumentowane kwalifikacje położnej , mile widziane doświadczenie w opiece nad pacjentami w warunkach szpitala.

Oferty proszę składać w Dziale służby Pracowniczej WSS w Olsztynie pok.nr 44 ( wysoki parter) Olsztyn ul. Żołnierska 18.

Oferta pracy 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zatrudni lekarzy do świadczenia usług w zakresie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej od 1 października 2017 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Służby Pracowniczej - tel. 89 53 86 250 lub 89 53 86 458. 

 

Oferta pracy

Asystent/asystentka - Zakład Bakteriologii

 

Oferta pracy

1. Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, z doświadczeniem w kardioanestezji.
Warunki i rodzaj umowy do uzgodnienia. Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
dr n. med. Dariusz Onichimowski tel. 89 53 86 243, 89 53 86 270
szpital@wss.olsztyn.pl

 

Pozostałe dokumenty / załączniki

Top