Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Oferty pracy / konkursy / staże

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie zatrudni na stanowisko:

Pielęgniarki i położnej w Oddziałach WSS
Na umowę o pracę

Pielęgniarki i położnej w Oddziałach WSS
Na umowę zlecenie

Oferty pracy proszę składać   w Dziale Służby Pracowniczej pok. 44


Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Okulistycznego

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. nr  151 poz.896).

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 06.02.2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. nr 12 poz.182 z późn. zm.).

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem łącznie z numerem telefonu i adresem z dopiskiem Konkurs na stanowisko ordynatora w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18 10-561 Olsztyn.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie WSS w Olsztynie lub pod numerem telefonu 89/5386530.Rozpatrzenie ofert przewiduje się w terminie ok. 30 dni od upływu składania ofert w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Oferta pracy
Na stanowisko pielęgniarki w Oddziałach WSS 
Oferty pracy proszę składać w Dziale Służby Pracowniczej pok. 44


Oferta pracy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie zatrudni:

Na stanowisko ratownika medycznego. 
Oferty pracy proszę składać w Dziale Służby Pracowniczej pok. 44

 

Oferta pracy

1. Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, z doświadczeniem w kardioanestezji.
Warunki i rodzaj umowy do uzgodnienia. Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
dr n. med. Dariusz Onichimowski tel. 89 53 86 243, 89 53 86 270
szpital@wss.olsztyn.pl

 

Pozostałe dokumenty / załączniki

Top