Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598
Ordynator
dr n. med. Jerzy Górny
tel. 89 53 86 313
Pielęgniarka oddziałowa
mgr Jolanta Szelkowska
tel. 89 53 86 583

Oddział Kardiologiczny

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 209
Gabinet lekarski: 89 53 86 423
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 354

Oddział Kardiologii jest ośrodkiem odwoławczym w województwie warmińsko-mazurskim. Realizuje świadczenia z dziedziny kardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej. Najistotniejszym elementem kompleksowej działalności jest współpraca z pełno profilowym oddziałem kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, nefrologii ze stacją dializ, szpitalnym oddziałem ratunkowym. Do dyspozycji oddziału przez 24 godziny na dobę jest również Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego, jak również Cyfrowa angiografia subtrakcyjna, Zakład Medycyny Nuklearnej, w którym wykonywana jest scyntygrafia serca oraz angiokardiografia izotopowa.
Oddział Kardiologii dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i realizuje pełny zakres diagnostyki angiokardiograficznej i echokardiograficznej włącznie z przezprzełykową echokardiografią śródoperacyjną.

W skład oddziału wchodzą:

  • Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii
  • Pracownia Hemodynamiki
  • Pracownia Echokardiografii
  • Pracownia Badań Holterowskich
  • Pracownia Elektrokardiografii Spoczynkowej i Wysiłkowej
  • Poradnia Leczenia Nadciśnienia Tętniczego

W oddziale wykonywane są:

- koronarografie,

- angioplastyki wieńcowe,

- wszczepiania stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów i CRT-D.

- echokardiograficzne testy dobutaminowe,

- echokardiograficzne badania przezprzełykowe,

- scyntygraficzne badania wysiłkowe serca

- badania elektrofizjologiczne

- ablacje zaburzeń rytmu serca – klasyczne

- ablacje zaburzeń rytmu serca przy pomocy systemu 3D (Carto-3) – migotanie przedsionków, częstoskurcze komorowe

Oddział realizuje również całą gamę badań nieinwazyjnych dla pacjentów hospitalizowanych oraz ambulatoryjnych.

Średni czas pobytu w oddziale wynosi 4,5 dnia.

Dysponuje nowoczesnym angiokardiografem i zestawem do badań elektrofizjologicznych serca.

Lekarze:

prof. dr hab. n. med. Robert Gil dr n med. Adam Kern, kierownik Pracowni Hemodynamiki
lek. med. Mateusz Tyllo, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii lek. med. Elżbieta Malarkiewicz, kierownik Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, z-ca ordynatora
lek. med. Anetta Graczykowska, kierownik Pracowni Echokardiografii dr n. med. Tomasz Królak
dr n. med. Maciej Kempa dr n. med. Szymon Budrejko
lek. med. Tomasz Godlewski lek. med. Marcin Kondratowicz
lek. med. Michał Olsztyn lek. med. Artur Zarzecki
lek. med. Katarzyna Próchniewska lek. med. Ewa Sienkiewicz
lek. med. Artur Artemiuk lek. med. Bartłomiej Rzeszowski
lek. med. Krystian Bojko lek. med. Bartłomiej Bińkowski
Top