Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598
Ordynator
dr hab. n. med.
Waldemar Och
tel. 89 53 86 246
Pielęgniarka oddziałowa
mgr Gabriela Rudzińska
89 53 86 355

Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 544
Gabinet lekarski: 89 53 86 492
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 251

Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny posiada 31 łóżek (sale 1- i 2-osobowe z własnymi węzłami sanitarnymi) oraz w pełni zmonitorowaną salę intensywnego nadzoru z 4 łóżkami. Oddział posiada akredytację i 3 miejsca specjalizacyjne. Zespół neurochirurgiczny posiada 2 sale operacyjne na nowoczesnym bloku operacyjnym. Sale są wyposażone m.in. w dwa mikroskopy operacyjne z fluoroskopią onkologiczną i naczyniową, zestaw endoskopowy z torem wizyjnym, nawigację śródoperacyjną, aparat USG, monitoring neurofizjologiczny oraz nóż ultradźwiękowy. Oddział wykorzystuje salę hybrydową na bloku operacyjnym do wewnątrznaczyniowego zaopatrywania tętniaków i naczyniaków mózgu.

Oddział specjalizuje się w operacjach struktur elokwentnych mózgu, guzach podstawy czaszki i leczeniu chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego, schorzeń kręgosłupa i urazów czaszkowo-mózgowych. 


Wykonywane operacje:

 • nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
 • guzy podstawy czaszki
 • kraniotomie z wybudzeniem, 
 • operacje z śródoperacyjnym monitorowaniem neurofizjologicznym
 • malformacje naczyniowe mózgu, w tym tętniaki naczyń mózgowych i naczyniaki zaopatrywane drogą kraniotomii i wewnątrznaczyniową 
 • zastosowanie fluoroskopii śródoperacyjnej w przypadku chorób nowotworowych i naczyniowych mózgu
 • operacje związane z urazami czaszkowo-mózgowymi,
 • operacje kręgosłupa w chorobie zwyrodnieniowej i nowotworach 360 stopni z zastosowaniem różnego rodzaju systemów stabilizacyjnych,
 • nowotwory kanału kręgowego i rdzenia,
 • neuralgie nerwu trójdzielnego metodą Jannetta'a,
 • wodogłowie z zastosowaniem różnych systemów zastawkowych,
 • endoskopia układu komorowego - wentrikulostomia 
 • operacje nerwów obwodowych: zespoły cieśni, guzy, urazy
 • leczenie spastyczności - implantacja pomp baclofenowych.
 • mikrodiscektomie

Lekarze:

dr n. med. Jan Kopeć dr n. med. Mirosław Smółka
lek. med. Leszek Malinowski lek. med. Grzegorz Szczepanik
dr n. med. Sławomir Tananis lek. med. Tomasz Budzisz
lek. med. Agnieszka Parda  

Lekarze rezydenci

lek. med. Agnieszka Kondzior lek. med. Kamil Kulbacki
lek. med. Patrycja Ogrodowczyk  
Top