Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598
Ordynator
prof. dr hab. n. med.
Tomasz Stompór
tel. 89 53 86 219
Pielęgniarka oddziałowa
mgr Krystyna Rohun
tel. 89 53 86 341

Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 296
Gabinet lekarski: 89 53 86 373, fax. 89 53 37 882
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 361

 

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nerek i nadciśnienia tętniczego, w tym w szczególności:

• diagnostyką i terapią pierwotnych i wtórnych chorób kłębuszków nerkowych
• diagnostyką i terapią autoimmunologicznych chorób układowych
• przewlekłą chorobą nerek we wszystkich stadiach oraz kwalifikacją i przygotowaniem Pacjentów do terapii nerkozastępczej (w tym przygotowaniem do zgłoszenia na listę biorców nerki oraz nerki i trzustki chorych dializowanych i w trybie wyprzedzającym)
• diagnostyką i leczeniem przewlekłych powikłań dializoterapii
• diagnostyką i leczeniem ostrego uszkodzenia nerek
• diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia naczyniowo – nerkowego i innych postaci wtórnych nadciśnienia, a także nadciśnieniem tętniczym opornym
• diagnostyką i leczeniem powikłań po przeszczepieniu nerki (po 30 dniu od przeszczepienia)

Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych wykonuje:
• biopsje nerek wraz z pełną diagnostyką immunologiczną (w zakresie oceny bioptatów współpracuje z Pracownią Nefropatologii Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
• hemodializę i hemodiafiltrację w schyłkowej niewydolności nerek i ostrym uszkodzeniu nerek
• plazmaferezę we wskazaniach nerkowych i pozanerkowych

Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych ściśle współpracuje z Oddziałem Transplantologii i Chirurgii Ogólnej w zakresie organizacji akcji „przeszczep” oraz prowadzenia pacjentów do 30 dnia po przeszczepieniu, a także z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w zakresie zakładania dostępów do dializy (przetoki, cewniki permanentne, cewniki Tenckhoffa).

Lekarze Oddziału Klinicznego Nefrologicznego, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych prowadzą działające przy Szpitalu Poradnie: Nefrologiczną i Transplantacyjną oraz ściśle współpracują z Poradnią Nadciśnienia Tętniczego.

Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych jest także miejscem hospitalizacji Pacjentów leczonych przewlekle w programie żywienia pozajelitowego.

Personel Oddziału Klinicznego Nefrologicznego, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych uczestniczy aktywnie w badaniach naukowych prowadzonych przez Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie; na terenie Oddziału prowadzone są zajęcia ze studentami Kierunku Lekarskiego z takich przedmiotów, jak: choroby wewnętrzne, transplantologia kliniczna (w językach polskim i angielskim) oraz Pielęgniarstwa, a także staże specjalizacyjne i praktyki studenckie zarówno lekarzy jak i pielęgniarek.

Lekarze:

dr n. med. Maria Napora, z-ca ordynatora lek. med. Agnieszka Iłowska-Bierawska
lek. med. Anna Pawłowska lek. med. Norbert Kwella
lek. med. Monika Kubiak  
Top