Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598
Ordynator
dr n. med.
Piotr Malinowski
tel. 89 53 86 413
Pielęgniarka oddziałowa
mgr Ewa Doroszkiewicz
tel. 89 53 86 391

Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej

Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 545
Gabinet lekarski: 89 53 86 523
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 331

Oddział jest wiodącym ośrodkiem w dziedzinie chirurgii naczyniowej w województwie warmińsko-mazurskim. Prowadzi 24-godzinny dyżur w zakresie ostrych schorzeń i urazów naczyń dla większości obszaru województwa. We współpracy z Działem Diagnostyki Obrazowej w oddziale prowadzone jest leczenie wewnątrznaczyniowe chorób naczyń.

Najczęściej wykonywane operacje naczyniowe to:

  • Operacje rewaskularyzacyjne w przebiegu przewlekłego niedokrwienia kończyn.
  • Operacyjne leczenie ostrego niedokrwienia kończyn.
  • Operacyjne leczenie urazów naczyń
  • Operacje tętniaków aorty brzusznej i tętniaków tętnic obwodowych.
  • Operacje udrożnienia tętnic szyjnych.

W oddziale prowadzone jest także diagnostyka i leczenia zachowawcze chorób naczyń.
Wdrożono nowoczesne skojarzone metody leczenia owrzodzeń troficznych obejmujące leczenie operacyjne oraz leczenie zachowawcze z użyciem wielowarstwowych opatrunków kompresyjnych.

We współpracy z zakładem radiologii w oddziale jest prowadzone leczenie wewnątrznaczyniowe chorób naczyń:

  • Angioplastyka i stentowanie tętnic.
  • Wszczepianie stentgaftów w leczeniu chorych z tętniakami.
  • Leczenie trombolityczne.

Zastępca Ordynatora:

lek. med. Mariusz Błoniecki

Lekarze:

dr n. med. Jacek Nowak dr n. med. Maciej Sadowski
dr n. med. Artur Piktel lek med. Wojciech Biedawski
lek med. Andrzej Tarasiuk lek. med. Wojciech Barczak
lek. med. Piotr Antoń  
Top