Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy

Koordynator - dr n. med. Rakesh Jalali tel. 89 53 86 338

Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Ordynator - dr n. med. Dariusz Onichimowski tel. 89 53 86 243

Oddział Kliniczny Neurologiczny

Ordynator - dr n. med. Andrzej Tutaj tel. 89 53 86 213

Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Ordynator - prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór tel. 89 53 86 219

Oddział Kliniczny Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

Ordynator - prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz tel. 89 53 86 536

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Ordynator - dr n. med. Piotr Malinowski tel. 89 53 86 413

Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej

Ordynator - dr n. med. Piotr Malinowski tel. 89 53 86 413

Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa

Koordynator Oddziału - dr n. med. Tomasz Niedźwiecki tel. 89 53 86 513

Oddział Kliniczny Neurochirurgiczny

Ordynator - dr n. med. Waldemar Och tel. 89 53 86 246

Top