Kontakt:

Sekretariat: 89 53 86 209
Gabinet lekarski: 89 53 86 423
Dyżurka pielęgniarek: 89 53 86 354

Oddział Kardiologii jest ośrodkiem odwoławczym w województwie warmińsko-mazurskim. Realizuje świadczenia z dziedziny kardiologii inwazyjnej i nieinwazyjnej. Najistotniejszym elementem kompleksowej działalności jest współpraca z pełno profilowym oddziałem kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, nefrologii ze stacją dializ, szpitalnym oddziałem ratunkowym. Do dyspozycji oddziału przez 24 godziny na dobę jest również Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego, jak również Cyfrowa angiografia subtrakcyjna, Zakład Medycyny Nuklearnej, w którym wykonywana jest scyntygrafia serca oraz angiokardiografia izotopowa.
Oddział Kardiologii dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i realizuje pełny zakres diagnostyki angiokardiograficznej i echokardiograficznej włącznie z przezprzełykową echokardiografią śródoperacyjną.

W skład oddziału wchodzą:

  • Pracownia Elektrofizjologii
  • Pracownia Hemodynamiki
  • Pracownia Echokardiografii
  • Pracownia Badań Holterowskich
  • Pracownia Elektrokardiografii Spoczynkowej i Wysiłkowej
  • Poradnia Leczenia Nadciśnienia Tętniczego

W oddziale wykonywane są:

- koronarografie,

- angioplastyki wieńcowe,

- wszczepiania stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów i CRT-D.

- echokardiograficzne testy dobutaminowe,

- echokardiograficzne badania przezprzełykowe,

- scyntygraficzne badania wysiłkowe serca

Oddział realizuje również całą gamę badań nieinwazyjnych dla pacjentów hospitalizowanych oraz ambulatoryjnych.

Średni czas pobytu w oddziale wynosi 4,5 dnia.

Dysponuje nowoczesnym angiokardiografem i zestawem do badań elektrofizjologicznych serca.kardio2a
kardio2a
kardiologiaD