Księgowość

tel. 89 53 86 310


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Stanisława Masłowska
tel. 89 53 86 228


Dział Kontraktowania i Rozliczeń

mgr Andrzej Lawręc
tel. 89 53 86 322


Sekcja Kontroli Zarządczej

mgr Michal Żurek
tel.
89 53 86 304


Dział Eksploatacyjno-Techniczny

Marek Zawisza
tel. 89 53 86 538


Dział Gospodarczy

inż. Karina Rzymowska
tel.
89 53 86 294


Dział Aparatury Medycznej

mgr inż. Grzegorz Olszewski
tel.
89 53 86 290Dział Informatyki

mgr Radosław Kowalski
tel.
89 53 86 521


Sekcja Dokumentacji i Rej. Chorych

mgr  Beata Jastrzębowska
tel.
89 53 86 353


Sekretariat i Kancelaria

mgr Danuta Achmatow
tel.
89 53 86 550


Dział Służby Pracowniczej

mgr Dorota Rąkowska
tel.
89 53 86 530


Dział Zarządzania, Marketingu i Promocji

dr n. ekon. Elżbieta Majchrzak-Kłokocka
tel. 89 53 86 505


Radcowie Prawni

mgr Elżbieta Wrzecionkowska
tel.
89 53 86 255
mgr Wojciech Wojtyś
tel.
89 53 86 244


Sekcja BHP i PPoż.

mgr Elżbieta Kubit
tel.
89 53 86 272


Inspektor ds. OC

ppłk. rezerwy mgr inż. Zbigniew Szpindor
Tel.
89 53 86 312


Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych

lek. med. Jolanta Citko