Poradnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie zlokalizowane
przy ul. Żołnierskiej 16 a i b.


Telefony do rejestracji - tel. 89 5386 386, 89 5386 233, 89 5386 486
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Kardiochirurgiczna
Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Hematologiczna
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
Poradnia Transplantacji Nerek
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Lekarza Zakładowego


Poradnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie zlokalizowane
przy ul. Żołnierskiej 18.

Telefony do rejestracji - tel. 89 5386 386, 89 5386 233, 89 5386 486
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza i Ginekologii Onkologicznej
Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 
Poradnia Genetyczna - BADANIA PRENATALNE, tel. 89 5386 442

Telefon do rejestracji – 89 5386 301, 89 5386 543
Poradnia Medycyny Nuklearnej

Telefon do rejestracji – tel. 89 5386 277
Poradnia dla chorych żywionych poza i dojelitowo w warunkach domowych


Niepubliczne Zakłady Opieki Medycznej:
Poradnia Kardiologiczna tel. 89 5386 207 (ul. Żołnierska 16a)