Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Kierownik
dr n. med. Grzegorz Wasilewski
tel. 89 53 86 395

Kontakt:

Rejestracja na badania RTG, mammografię: 89 5386 592
Rejestracja na badanie USG: 89 54 44 200

Rejestracja na badanie rezonansem magnetycznym, tomografem komputerowym: 89 5386 375

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej mieszczący się na II piętrze budynku głównego Szpitala pracuje w systemie całodobowym i wykonuje pełen zakres badań radiologicznych.

Zakład w swojej strukturze posiada:

- Pracownię Radiologii Klasycznej

- Pracownię Badań Naczyniowych, Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii
- Pracownię Mammografii
- Pracownię Ultrasonografii i Biopsji Cienkoigłowej
- Pracownię USG i Diagnostyki Inwazyjnej

- Pracownię Tomografu Komputerowego

- Pracownię Rezonansu Magnetycznego

Pracownie tomografu i rezonansu pracują w trybie całodobowym, mieszczą się na niskim parterze zachodniego skrzydła budynku głównego Szpitala. Wyniki do odbioru w rejestracji na niskim parterze. Informacja także pod nr tel. 89 5386 275.

W Pracowni Tomografu Komputerowego wykonywane są badania diagnostyczne w w pełnym zakresie.

W Pracowni Rezonansu Magnetycznego wykonywane są badania diagnostyczne w w pełnym zakresie.

Nowe aparaty są dostosowane do udźwigu pacjentów o wadze: 227 kg - TK oraz 235 kg - MR.

 

 

Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej  wykonywane są:

- zdjęcia radiologiczne klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu kostnego
- urografie
- HSG
- cystografie
- badania radiologiczne przewodu pokarmowego (wlew doodbytniczy)
- i inne

Wyniki badań dostępne są w wersji cyfrowej, a pacjent otrzymuje swoje zdjęcie na płycie CD wraz z dołączonym opisem dokonanym przez specjalistę radiologii.

Zakład wykonuje pełen zakres dostępnych badań diagnostycznych chorób sutka.

Wykonywane są:
- badania mammograficzne,
- przesiewowe badania USG piersi,
- biopsje cienko i gruboigłowe,
- stereotaktyczne lokalizacje pod kontrolą mammografii zmian niepalpacyjnych, subkliniczych, niewidoczne w badaniach USG – mikrozwapnień,
- oznaczenie zmian pod kontrolą USG z wykorzystanie radioizotopu.

W zakresie radiologii interwencyjnej wykonywane są zabiegi:
- plastyka, stentowanie zwężonych odcinków tętnic obwodowych,
- plastyka tętnic szyjnych,
- implantacje stent-graftów w przebiegu tętniaków lub rozwarstwień aorty,
- embolizacje tętniaków wewnątrzczaszkowych,
- embolizacje narządów jamy brzusznej i miednicy.

 

Zakład posiada akredytację upoważniającą do prowadzenia specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej, prowadzi szkolenia z diagnostyki obrazowej dla lekarzy w trakcie specjalizacji z okulistyki, interny, medycyny ratunkowej i neurologii.

Starsi asystenci:

lek.med. Magdalena Rzeczkowska p.o. zastępcy kierownika tel. (89) 53 86 260, 265  
lek. med. Emilia Paszkowska lek. med. Maria Bladowska
lek. med. Ewa Łapuć lek. med. Anna Szalcunas
lek. med. Beata Senator-Ryzwanowicz lek. med. Patryk Jancewicz
lek. med. Dariusz Kozłowski lek.med. Hanna Bartnikowska
Top