Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Apteka Szpitalna

Kierownik Apteki mgr farm. Ewa Czech-Żbikowska
mgr farm. Ewa Czech-Żbikowska

Godziny pracy Apteki:

Apteka jest czynna w godzinach 7:00 – 15:00

Kontakt:

Z-ca Kierownika: 89 53 86 267

 FAX: 89 53 86 226

 

Apteka Szpitalna jest integralną częścią Szpitala, odpowiedzialną za zapewnienie stałego dostępu do  leków, sprzętu medycznego i opatrunków niezbędnych w terapii pacjentów leczonych w Szpitalu.

Poza tym współtworzy szpitalną politykę lekową m.in. poprzez:

1)      sporządzanie zestawień leków  wymagających szczególnej kontroli podania (koncentraty, leki psychotropowe, leki bardzo silnie działające)

2)      tworzenie procedur związanych z przechowywaniem i dystrybucją leków na oddziały

3)      kontrolę przestrzegania tych zasad na oddziałach.

Apteka posiada Pracownię Leku Cytostatycznego  gdzie wykonywane są wlewy cytostatyczne w dawkach indywidualnych dla pacjentów onkologicznych, oraz Pracownię Żywienia Pozajelitowego gdzie wykonywane są worki żywieniowe dla pacjentów wymagających specjalistycznej interwencji żywieniowej.

W Aptece poza udzielaniem usług farmaceutycznych prowadzona jest ewidencja uzyskiwanych darów produktów leczniczych, próbek lekarskich i próbek do badań klinicznych. Monitoruje się również działania niepożądane, wstrzymywanie i wycofywanie leków komunikatami Głównego Inspektora Farmaceutycznego, komunikaty bezpieczeństwa i incydenty medyczne.

 

 

Kierownik Apteki

mgr farm. Ewa Czech-Żbikowska, tel. 89 53 86 215  

Zastępca kierownika

mgr farm. Alicja Kołtusz  

Asystenci

mgr farm. Grzegorz Biedrzycki mgr farm. Piotr Pabich mgr farm. Wanda Długi

Technicy farmaceutyczni:

Janina Grzyb Aneta Ilewicz Alina Łazowska Marcin Łukowski
Bożena Orłowska Grażyna Puszkiewicz Dominik Prusik Przemysław Rusznicki
Dorota Wołodkowicz      

Księgowa:

mgr Alicja Najmowicz  

Personel pomocniczy:

Piotr Giranowski Marcin Milczarek Aleksander Rutkowski Henryk Stasiewicz
Top