Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Wyróżnienia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

Pamiątkowe dyplomy i statuetki otrzymało 26 przedstawicieli tych zawodów ze szpitalnych oddziałów i zakładów podczas konferencji, która 9 maja odbyła się w sali audytoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

6agradzająca wyróżnionych Hanna Taraszkiewicz, zastępca ds. pielęgniarstwa dyrektora Szpitala serdecznie podziękowała pielęgniarkom, położnym oraz jedynemu w tym gronie pielęgniarzowi Przemysławowi Ekstowiczowi, za wysiłek wkładany w codzienną pracę na rzecz pacjentów. W swoim wystąpieniu „Szpital jako miejsce pracy i przestrzeń do udzielania świadczeń zdrowotnych” przedstawiła rolę pielęgniarek i położnych w działalności WSS w Olsztynie. Zachęciła też przy okazji studentów pielęgniarstwa do pracy w Szpitalu Wojewódzkim. – Jesteśmy nowoczesną placówką, która dba zarówno o pacjentów, jak i pracowników – powiedziała. – Świadczą o tym certyfikaty jakości, które otrzymał nasz szpital.

Wcześniej, po wystąpienie dr Jerzego Górnego, zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, który rozpoczął spotkanie, Hanna Taraszkiewicz powitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Teresa Sadowska-Wołkowicka, Naczelna Pielęgniarka Szpitala Pulmonologicznego, Lucyna Kiełbasa zastępca ds. pielęgniarstwa dyrektora Szpitala Miejskiego, Iwona Kacprzak, Przełożona Pielęgniarek w Szpitalu Uniwersyteckim, Wioletta Gadecka, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Szpitala Psychiatrycznego, Beata Siwik, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa Szpitala MSW i wojewódzkiego konsultanta ds. pielęgniarstwa, Teresa Kocbach, prezes Centrum Opieki Paliatywnej i konsultanta wojewódzkiego w zakresie opieki paliatywnej, Beata Plewik, konsultant wojewódzki w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego i kierownika Działu Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Ewa Kupcewicz, przewodnicząca olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz studentów pielęgniarstwa, a także pielęgniarki i położne i innych pracowników naszego Szpitala.

Nie zabrakło też gratulacji i kwiatów od zaproszonych gości.

Licznie zebrani (oprócz pracowników Szpitala, także studenci pielęgniarstwa) zapoznali się następnie z prezentacjami. Pierwszą - „Położna – samodzielność, wyzwanie, nowoczesność” - przygotowały i przedstawiły: Beata Binek położna oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, jej zastępczyni Jowita Dubel-Mikulska, Małgorzata Drężek-Skrzeszewska, położna oddziałowa Oddziału Ginekologii Onkologicznej i Beata Dołżycka, położna oddziałowa Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Słuchacze dowiedzieli się m.in. o tym, jak wyglądały początki pracy oraz zmiany na przestrzeni lat.

Następnie Olga Bielan, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Rehabilitacyjnego, a także prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu UWM, przedstawiła gościom wykład „Pielęgniarka fundamentem dobrej opieki – kto nas uczy i kogo uczymy. Na zakończenie psycholog Joanna Roszak, opiekująca się m.in. pacjentkami onkologicznymi zaprezentowała wykład „Więcej, niż troska…”, w którym pokazała m.in. jak ważna w pracy pielęgniarek i położnych jest empatia wobec pacjentów.

Hanna Taraszkiewicz na zakończenie podziękowała wszystkim za udział w konferencji.

Szersza relacja z konferencji ukaże się w najbliższym wydaniu Pulsu Szpitala.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie
Top