Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Warsztaty z nowatorskiej formy opieki nad obłożnie chorymi

W dniach 2-5 września w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w ramach projektu współfinansowanego przez Województwo Warmińsko - Mazurskie „Propagowanie zdrowego stylu życia u opiekunów zajmujących się osobą niepełnosprawną, starszą, obłożnie chorą. Wdrożenie programu ,,Kinaesthetics” jako instrumentu działania opiekunów” odbyły się szkolenia warsztatowe prowadzone przez panią Grażynę Knöbel, trenerkę kinaesthetics.

Według jego twórców określenie Kinaestethics można przetłumaczyć jako umiejętność, sztuka, czy nauka o ruchu i odczuwaniu ruchu. Jest programem przekazującym umiejętności indywidualnego wspomagania wymagających pielęgnacji ludzi tak, aby mogli się uporać z aktywnościami dnia codziennego. Za cel stawia sobie umożliwienie człowiekowi zmagającemu się  z ograniczeniami spowodowanymi chorobą lub podeszłym wiekiem samodzielnego kształtowania swojego życia, bycia w miarę możliwości niezależnym i w ramach swoich możliwości samodzielnego działania.

Aby ten cel osiągnąć konieczna jest pielęgnacja przeprowadzana przez odpowiednio przeszkolone osoby. Udział w kursie podstawowym uczestnik stawia pierwszy krok do uzyskania niezbędnych kompetencji oferowanych przez system kształcenia Kinaestehics.

Zajęcia rozpoczęły się od dwugodzinnego wykładu wygłoszonego w sali audytoryjnej Szpitala. Wzięło w nim udział ponad 50 osób, które uprzednio zgłosiły się drogą elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail. W następnym elemencie szkolenia, czyli warsztatach wzięło udział 21 osób – pracowników Szpitala Wojewódzkiego, a także Powiatowego Szpitala Pomocy Maltańskiej w Barczewie i NZOZ CertusVia w Olsztynie.

Podczas kilkugodzinnych zajęć w sali nr 8 Grażyna Knöbel przedstawiła najpierw teoretyczne podstawy kinaestethics, by następnie przejść do zajęć praktycznych, które rozpoczęły się od analizowania tak prostej, wydawałoby się czynności jak wstawanie z krzesła. Okazało się, że każdy z uczestników wykonywał ją nieco inaczej. Podobnie jak przewracanie się z leżenia na plecach na bok. Prowadząca zajęcia omawiała z każdym uczestnikiem kolejność ruchów i partie ciała zaangażowane w te czynności. – To pozwała nam zrozumieć, jak unieść, czy przemieścić naszego podopiecznego, który może nam w tym pomóc, jeśli tylko go o to poprosimy – mówiła trenerka.

Podczas kolejnych ćwiczeń parami polegających na wskazaniu z zamkniętymi oczami nosa, czy ucha partnera wyszło na jaw, że to niełatwe zadanie. Uczestnicy pomagali też sobie nawzajem w chodzeniu.

Uczestnicy zajęć bardzo pozytywnie ocenili ich przebieg i zapewnili, że uzyskaną w ten sposób wiedzę będę stosować w codziennej pracy.

Grażyna Knöbel była pełna uznania dla wszystkich uczestników warsztatów. – Byli otwarci i aktywni, a w trakcie zajęć wykazali również dużą kreatywność – stwierdziła. – Zmieniły podejście do opieki nad chorymi, zadając sobie pytanie co powinny zrobić, aby ich uaktywnić. Warsztaty stały się też platformą wymiany idei, co stało się podstawą pracy zespołowej, w której jedna osoba uzupełniała drugą. Dzięki temu wspólnie dochodziły do ruchowej potrzeby dla drugiego człowieka. Efektem był wzrost kompetencji u opiekuna i podopiecznego przy zastosowaniu kinaesthetics.

Więcej o warsztatach w październikowym numerze Pulsu Szpitala.

Top