Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Szpital Wojewódzki znów w czołówce ogólnopolskiego rankingu

Placówka zajęła piąte miejsce w kategorii „Ginekologia” w rankingu „Szpitale 2018” tygodnika Wprost. Do konkursu w tej kategorii stanęło 61 placówek z całej Polski, w tym szpitale z największych ośrodków.

To kolejny sukces w tym zestawieniu lekarzy z oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz ginekologii onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. W ubiegłorocznym rankingu oddziały ginekologiczne zajęły drugie miejsce.

W poszczególnych kategoriach, który złożyły się na ogólny wynik WSS w Olsztynie zajął następujące lokaty: Zmiany w piersi – 3, Zmiany w szyjce macicy – 5, Wypadanie żeńskich narządów płciowych, nietrzymanie moczu – 18, Mięśniaki i inne zmiany w trzonie macicy – 3.

Podobnie, jak w zeszłym roku zwyciężył Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Za Szpitalem Wojewódzkim w Olsztynie znalazły się m.in. szpitale warszawskie (Szpital Specjalistyczny „Inflancka", Centrum Medyczne „Żelazna", Instytut Matki i Dziecka), Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W innych kategoriach rankingu wysoko uplasowały się także dwa inne oddziały Szpitala Wojewódzkiego – kardiochirurgia zajęła 17 miejsce (w ub. roku 15), a kardiologia 18, tak jak w 2017 r..

Organizatorzy wysłali w sumie ponad 2 tys. zaproszeń do udziału w rankingu. Ankiety, o których wypełnienie poproszono szpitale, zostały opracowane przez zespół ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Eksperci (pracownicy NFZ, profesorowie, konsultanci wojewódzcy i krajowi) stworzyli system wag i algorytmów, na podstawie których oceniono oddziały. Brano pod uwagę m.in. zakres diagnostyki dostępnej w szpitalu, liczbę wykonywanych procedur leczniczych, współczynnik zakażeń pooperacyjnych, a także liczbę lekarzy ze specjalizacją z danej dziedziny medycyny zatrudnionych w oddziale. Na pozycję na liście wpłynęła również liczba łóżek i sal operacyjnych na oddziale.

Nadsyłane odpowiedzi były weryfikowane przez współpracujących z wydawnictwem Termedia i „Menedżerem Zdrowia” ekspertów, a dane przekazane przez szpitale selektywnie porównano z danymi NFZ. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi stworzono listę najlepszych oddziałów w kraju.

 

Top