Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Są środki na modernizację Oddziału Kardiologicznego w Szpitalu Wojewódzkim

W czwartek 25 stycznia Irena Kierzkowska, dyrektor WSS w Olsztynie podpisała umowę na dofinansowanie „Przebudowy i modernizacji Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z zakupem sprzętu”. Kwota dofinansowania to ponad 9 mln zł.

Swój podpis na umowie złożył też Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Pieniądze na wsparcie projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zmodernizowanie od podstaw i rozbudowa oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Kardiologicznego jest jednym z głównych etapów stworzenia w Szpitalu Wojewódzkim Regionalnego Centrum Chorób Serca i Naczyń.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności oraz kompleksowości usług specjalistycznych w zakresie chorób serca i naczyń świadczonych w Szpitalu Wojewódzkim skierowanych w szczególności do mieszkańców północno-wschodniej Polski, ale również mieszkańców całego kraju, rokrocznie stanowiących znaczący odsetek pacjentów Szpitala. Dzięki modernizacji infrastruktury oraz inwestycji w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny będzie można wykonać większą liczbę badań, a tym samym skrócić czas oczekiwania na nie, a także wzrost osiąganych efektów w zakresie lecznictwa.

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019. Wartość ogółem: 10 790 839 zł, dofinansowanie: 9 168 167 zł, czyli 85 proc. ogólnej wartości. Pozostałe 15 proc. Szpital sfinansuje z własnych środków. 

Top