Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Podziękowania dla uczestników ćwiczeń obronnych

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Szpitala za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych „Praktyczne sprawdzenie procedur reagowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie dotyczących wydzielenia bazy łóżkowej na rzecz Sił Zbrojnych RP”, które odbyły się 8 września.

Przećwiczenie tej procedury, która polega na dostosowaniu się do potrzeb sił zbrojnych lub przypadku masowej katastrofy było  dużym wyzwaniem.

Słowa uznania należą się Inspektorowi ds. Obrony Cywilnej panu Zbigniewowi Szpindorowi, Lekarzowi Naczelnemu dr. Dariuszowi Onichimowskiemu, ordynatorowi SKOR dr. Rakeshowi Jalali, pielęgniarce oddziałowej SKOR pani Joannie Kozłowskiej i całemu personelowi SKOR oraz wszystkim pracownikom Szpitala zaangażowanym w tę akcję za jej sprawne przeprowadzenie i profesjonalne podejście.

Dzięki temu poradziliśmy sobie z bardzo trudnym zadaniem, jakim jest przestawienie w trybie nagłym funkcji Szpitala. To jedna z najtrudniejszych form zarządzania Szpitalem.

Szpital dobrze się zaprezentował dzięki personelowi, który z dużym zaangażowaniem wykonywał swoje zadania. Raz jeszcze bardzo za to dziękuję.

Irena Kierzkowska, Dyrektor WSS w Olsztynie

Top