Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Obozy naukowe studentów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie gościli zrzeszeni w kołach naukowych studenci zainteresowani specjalnościami zabiegowymi.

Przez pierwsze dwa tygodnie lipca w ramach obozów naukowych w Szpitalu Wojewódzkim szkoliły się trzy grupy studentów WUM. Najliczniejszy, bo 15-osobowy zespół przysłało Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii. Nieco mniej, bo 10 osób reprezentowało Koło Chirurgiczne przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, zaś Studenckie Koło Naukowe Ortopedii i Medycyny Sportowej wydelegowało siedmiu uczestników.

Obozowicze z poszczególnych kół naukowych zgodnie ze swoimi preferencjami przebywali w wybranych oddziałach, odpowiednio: Oddziale Klinicznym Neurochirurgicznym, Oddziale Klinicznym Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziale Klinicznym Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa. Program praktyk przewidywał udział w porannych odprawach, obchodach, a także obserwacje zabiegów na bloku operacyjnym i pracę lekarzy w poradniach specjalistycznych.

Uczestnicy obozów zgodnie zapewniają, że pożytecznie wykorzystali czas spędzony w Szpitalu Wojewódzkim. – Mieliśmy dobry kontakt z lekarzami, którzy pokazali nam wiele operacji, a także chętnie odpowiadali na nasze pytania i wyjaśniali nasze wątpliwości – mówi Jakub Banasiewicz, przewodniczący koła ortopedycznego.

Dominika Karwatiuk, przewodnicząca koła chirurgicznego dodaje, że chętni mogli także zostawać na dyżurach, a Kacper Koczyk, szefujący kołu neurochirurgicznemu podkreśla, że z racji dużej liczby uczestników niektórzy mieli okazję przebywać także w oddziałach ginekologicznym i intensywnej terapii.

Studenci pozytywnie oceniają swój pobyt w Olsztynie także pod kątem wypoczynku. Po zajęciach zwiedzali miasto, a także uprawiali sport. – Chętnie wrócimy tu za rok – zapewniają.

Top