Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Szpitalu Wojewódzkim od 1 października 2017 r.

Z dniem 1 października na mocy Ustawy o systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie rozpoczyna świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych.

Gabinet mieści się w pokoju nr 48 na parterze budynku Szpitala, gdzie na co dzień działa Poradnia Ortopedyczna (wejście główne od strony ul. Żołnierskiej, w holu należy kierować się w prawo).

Kontakt telefoniczny pod nr. 89 670 91 25, zgłoszenie potrzeby wizyty domowej: tel. 89 527 22 22.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

nagłego zachorowania;

nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Warmińsko-Mazurskie Oddział NFZ, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną od 1 października 2017 r. będą zapewniać w Olsztynie także Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Miejski Szpital Zespolony oraz MZOZ "Malarkiewicz i spółka". 

Więcej o o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w Olsztynie i regionie na stronie olsztyńskiego oddziału NFZ.

Top