Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PROWADZENIA REKLAMY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH, SUPLEMENTÓW DIETY I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W OLSZTYNIE

Zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 2211) zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. 2008 r., Nr 210, poz. 1327) zwanego dalej Rozporządzeniem informuje się, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie nie można prowadzić reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i środków spożywczych

Spotkania przedstawicieli medycznych i handlowych lub innych osób reprezentujących podmioty wytwarzające lub sprzedające  leki, wyroby medyczne, suplementy diety i środki spożywcze, mogą dotyczyć wyłącznie informacji naukowej na temat produktu i odbywać się po wyrażeniu pisemnej zgody przez Dyrektora WSS w Olsztynie lub Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa udzielonej każdorazowo przed planowanym spotkaniem.

Przedmiotowa zgoda może zostać udzielona na jednorazowe spotkanie , wyłącznie na podstawie wniosku złożonego do Dyrektora Szpitala po akceptacji Kierownika komórki organizacyjnej WSS w Olsztynie.

Wniosek o informację naukową

Top