Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Menedżerem roku 2017

Irena Kierzkowska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie odebrała nagrodę za tytuł Menedżera Roku 2017 w Ochronie Zdrowia - placówki publiczne uzyskany w ogólnopolskiego konkursu Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny organizowanym od 2000 r. przez wydawnictwo Termedia oraz czasopismo „Menedżer Zdrowia”.

Uroczysta gala odbyła się w czwartek 11 stycznia za Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie najlepsi polscy menedżerowie i liderzy roku 2017 odebrali nagrody za swoje osiągnięcia.

Nagrody wręczał Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia.

- Medycyna i zarządzanie to nie tylko wiedza, ale i sztuka. Cieszę się zatem, że obie te zawodowe pasje dane mi było w swojej pracy połączyć – powiedziała po otrzymaniu nagrody Irena Kierzkowska.

Dyrektor Kierzkowska została nagrodzona m.in. za za utrzymanie płynności finansowej szpitala, a także wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia operacyjnego nowotworów piersi i zabiegi oszczędzające z użyciem izotopu jako znacznika, szerokim echem odbiły się w skali ogólnopolskiej sukcesy ginekologii onkologicznej. Dzięki innowacyjnej metodzie udało się wszczepić zamrożony wcześniej jajnik chorej na czerniaka pacjentce, po zakończonej chemioterapii. Sukcesem jest także wdrożona w szpitalu przyśpieszona ścieżka leczenia udaru (z SOR bezpośrednio na tomografię interwencyjną).

Zdjęcia: Wydawnictwo Termedia.

Top