Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Duże zainteresowanie spotkaniem "Debiut taty i mamy - czekamy na dziecko"

Kilkadziesiąt osób wypełniło 21 września salę audytoryjną Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie, by wysłuchać wykładów naszych specjalistek o przebiegu ciąży, porodzie i pierwszych tygodniach życia noworodka w ramach 14 edycji Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Na spotkanie przybył m.in. prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki UWM i koordynator Dni Nauki i Sztuki, zasiadający także w Radzie Społecznej Szpitala Wojewódzkiego.

Przed rozpoczęciem wydarzenia spytałem uczestników, czego po nim oczekują. – Liczę na konkretne informacje dotyczące np. zawartości torby, którą zabiorę ze sobą do szpitala, czy sposobów udzielania pierwszej pomocy – powiedziała pani Julita Mrozek, która przyszła na wykłady razem z mężem. – To nasze pierwsze dziecko, więc chcemy dowiedzieć się jak najwięcej – stwierdził pan Adam.

W trakcie trzygodzinnego spotkania, które otworzyła dyrektor Szpitala Irena Kierzkowska, położne objaśniały najważniejsze kwestie dotyczące macierzyństwa i ojcostwa. Małgorzata Drężek-Skrzeszewska, oddziałowa Oddziału Ginekologii Onkologicznej WSS w Olsztynie omówiła m.in. higienę okresu ciąży, metody radzenia sobie z dolegliwościami w tym czasie oraz co powinno znaleźć się w torbie przyszłej mamy jadącej do szpitala. O porodzie, towarzyszącym mu bólom, sposobach na stres oraz pierwszej, niezwykle ważnej godzinie po przyjściu dziecka na świat opowiadała potem Jowita Dubel-Mikulska z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Z kolei Mariola Bugnacka z Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka szczegółowo przedstawiła najczęstsze problemy w karmieniu piersią i sposoby radzenia sobie z nimi. O połogu zaś i roli ojca w tym okresie opowiedziała Beata Binek, położna oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

W trakcie wykładów nie brakowało pytań ze strony zarówno przyszłych, jak i obecnych mam, które pytały m.in. o skutki porodu przez cesarskie cięcie, czy sposobach gromadzenia mleka dla przedwcześnie urodzonych bliźniaków.

Ostatnim tematem spotkania było udzielanie pierwszej pomocy kobiecie ciężarnej i noworodkowi. Podczas wykładu Izabeli Godlewskiej, lekarki ze Szpitalnego Klinicznego Oddziału Ratunkowego uczestnicy dowiedzieli się m.in., że przede wszystkim nie należy się bać, że przez niefachowe czynności możemy w jakiś osób zaszkodzić osobie, która np. nie oddycha. – Taki człowiek nie może się już czuć gorzej, dlatego naszymi działaniami, możemy mu tylko pomóc - mówiła dr Godlewska, która następnie przestawiła najistotniejsze wiadomości dotyczące postępowania w przypadkach zagrożenia życia.

Wśród uczestników znalazła się grupa młodzieży z IX Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. – Przyszliśmy do Szpitala Wojewódzkiego, by dowiedzieć się głównie o zasadach udzielania pierwszej pomocy – powiedziała Monika Milewska, nauczycielka biologii, która wraz z doradcą zawodowym Robertem Gawrońskim opiekowała się uczniami klasy II b o rozszerzonym profilu biologicznym. – Ucieszyliśmy się, ze Szpital zorganizował takie przedsięwzięcie i z chęcią przyjęlibyśmy zaproszenie na kolejne, szczególnie dotyczące ratownictwa medycznego.

Także sami uczniowie nie ukrywali zadowolenia z uczestnictwa w spotkaniu. – Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy – mówili zgodnie.

Top