Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Dni Rodziny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

W piątek 25 maja w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie z ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Rodzina-Dom-Ojczyzna”.

Spotkanie rozpoczęła Irena Kierzkowska, dyrektor WSS w Olsztynie, która powitała gości i zaprosiła do przedstawienie swoich prezentacji Elżbietę Narkiewicz, zastępcę pielęgniarki oddziałowej Oddziału Otolaryngologicznego i  Onkologii Laryngologicznej. Obie („Życie pacjenta z rurką tracheotomijną” oraz  „Uczymy się mówić od nowa”) dotyczyły pacjentów po zabiegu usunięcia krtani. Prelegentka omówiła zarówno aspekty zabiegu, jak i postępowanie chorego już po operacji. Podkreśliła dużą rolę edukowania pacjenta o  zasadach postępowania w takiej sytuacji.

Także dyrektor Kierzkowska zaznaczyła, że rolą Szpitala jest nie tylko uratowanie życia pacjentowi, ale także nauczenie, jak powinien postępować, aby jego życie po wyjściu do domu była jak najbardziej komfortowe.

Tę kwestię poruszyła również Ewa Jackowska, pielęgniarka opatrunkowa z Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w wykładzie „Stomia – i co dalej”. – Pacjent stomijny może liczyć na naszą wszechstronną pomoc – mówiła.

Na zakończenie spotkania Katarzyna Lewandowska, pracownik socjalny, szczegółowo omówiła zasady opieki nad chorymi po zakończeniu leczenia pod względem bytowym. Do jej zadań należy m.in. pomoc w znalezieniu miejsca dla pacjentów w domach pomocy społecznej.

XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny organizuje w całym regionie samorząd województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Top