Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

„Dni Krwi Pępowinowej” w Szpitalu Wojewódzkim

W dniach 16-17 października br. Oddział Ginekologiczno-Położniczy wziął udział w akcji organizowanej przez Polski Bank Komórek Macierzystych, która ma propagować pozyskiwanie i dawstwo komórek macierzystych celem przekazania informacji o jednostce krwi pępowinowej do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku Kostnego i Krwi Pępowinowej prowadzonego przez Centrum Koordynacyjno- Organizacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant.

W tych dniach wszystkie rodzące w Szpitalu pacjentki mogły oddać krew na ww. cel. Jak podkreśla Karolina Witkowska z PBKM, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie został wybrany do akcji z racji wykonywania pobrań bardzo wysokiej jakości. – Panie położne dowiodły tego podczas kilkunastu lat obowiązywania umowy na pobieranie krwi pępowinowej – mówi Karolina Witkowska.

Krew pępowinowa, to krew, która pozostaje w pępowinie i łożysku po narodzinach i po „odpępnieniu dziecka”. Jest ona cennym źródłem komórek macierzystych. Do niedawna była ona traktowana jako "odpad" i utylizowana razem z łożyskiem i pępowiną. Obecnie pobiera się ją w celu wyizolowania komórek macierzystych do przechowywania i późniejszego wykorzystania w leczeniu

Krwiotwórcze komórki macierzyste wykorzystuje się przeszczepiając je pacjentowi. Takie komórki odbudowują zniszczone tkanki (w białaczkach jest to nieprawidłowy szpik kostny) i w ten sposób ratują życie. Takie zabiegi wykonuje się także w Polsce (ok. 1450 w roku 2014) u dzieci i dorosłych.

Na zdjęciu położne Wiesława Kowalska i Katarzyna Szyszko z zestawem służącym do pozyskania, przechowywania i transportu materiału biologicznego.

Położne Wiesław Kowalska i Katarzyna Szyszko z zestawem służącym do pozyskania, przechowywania i transportu materiału biologicznego
Top