Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Aparat RTG najnowszej generacji służy pacjentom Szpitala Wojewódzkiego

Dział Diagnostyki Obrazowej wzbogacił swoje wyposażenie o wysokiej jakości cyfrowe urządzenie rentgenowskie, które pracuje w zmodernizowanej pracowni.

Aparat zaczął działać z początkiem kwietnia. To urządzenie nowej generacji. - Jedno stanowisko stanowi aparat typu Telekomando – czyli „trzy w jednym”: stół do zdjęć kostnych, statyw do zdjęć odległościowych oraz ścianka do prześwietleń wyposażone w ruchomy stół umożliwiający wykonywanie projekcji zarówno w pozycji leżącej jak i stojącej - wyjaśniają Natalia Tananis, kierownik techników DDO i Wiesława Korejwo inspektor ochrony radiologicznej w Szpitalu .

Drugie stanowisko stanowi lampa RTG z montowaniem sufitowym poruszająca się po w trzech kierunkach, po całej pracowni RTG (podobnie jak to było do tej pory w Pracowni nr II). Umożliwia to przede wszystkim wykonywanie zdjęć pacjentom na łóżkach transportowych, których ze względów medycznych nie można przełożyć na stół rentgenowski. 

Zamontowano również specjalny statyw, który dzięki zastosowaniu zdalnego sterowania oraz detektora cyfrowego pozwalają na wykonanie zdjęcia kości długich, których do tej pory w Szpitalu nie wykonywano. To funkcja przydatna zwłaszcza dla lekarzy ortopedów. 

Dużym walorem zakupionego aparatu jest również solidny stół, który wytrzymuje obciążenia do 300 kg, dzięki czemu nawet w przypadku ciężkich pacjentów stół obciążony może być również dodatkowym oprzyrządowaniem towarzyszącym pacjentowi, jak również może być prowadzona na nim resuscytacja bez obaw o zniszczenie stołu.

Nowy aparat jest też bardziej przyjazny zarówno dla pacjenta jak i personelu z racji możliwości kontroli dawki promieniowania emitowanej podczas badania.

Dr n. med. Grzegorz Wasilewski, kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej zaznacza, że oprócz inwestycji w aparat, nowy wygląd zyskała także pracownia. – Wykonano w niej generalny remont, doprowadzając m.in. nowe instalacje i montując szersze drzwi, aby umożliwić lepszy dostęp dla pacjentów na łóżkach szpitalnych – mówi.

 

Projekt pn. "Doposażenie Działu Diagnostyki Obrazowej w sprzęt specjalistyczny w ramach funkcjonującego Centrum Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Priorytet: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia; Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Wartość projektu:

Koszt projektu zgodny z Umową o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0135/16-00/66/2017/646

Całkowita wartość projektu wynosi 2 000 000,00 zł

Koszty kwalifikowalne 2 000 000,00 ZŁ

Kwota dofinansowania (85% wydatków kwalifikowanych) 1 700 000,00 zł

Wkład własny (15% wydatków kwalifikowalnych) 300 000,00 zł

Top