Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Sekcja BHP i PPoż

Kierownik mgr Elżbieta Kubit tel. 89 53 86 272

Janusz Szewczyk inspektor BHP mgr inż. Zbigniew Łupina inspektor ds. p.poż.
Top