Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Dział Służby Pracowniczej

Do zadań Działu Służby Pracowniczej należy prowadzenie spraw osobowych, zatrudnienia i spraw socjalnych oraz archiwum administracji.

     

     

Kierownik

mgr Dorota Rąkowska, tel. 89 53 86 530

Sekcja Kadr, tel. 89 53 86 250, fax 89 53 86 415

Ewa Wilińska mgr Beata Wojsław
mgr Lena Purpurowicz Jolanta Karczewska

Sekcja Płac

Kierownik Sekcji mgr Krzysztof Wawrocki, tel. 89 53 86 477 Teresa Stasiewicz, tel. 89 53 86 470 mgr Katarzyna Kaczmarek, tel. 89 67 09 165
mgr Przemysław Śniadach    
Top