Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Dział Informatyki

Dział Informatyki podlega bezpośrednio z-cy dyr. ds eksploatacyjno-technicznych.

Kierownik Działu Radosław Kowalski tel. 89 53 86 521

Jacek Kozicki Mariusz Wlaźlak

Informatycy tel. 89 53 86 248

Michał Ustyjańczuk Marcin Masłowski
Maciej Raczyński  
Top