Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Dział Gospodarczy

Dział Gospodarczy podlega bezpośrednio, za-cy dyrektora ds. Eksploatacyjno- Technicznych.

Kierownik

p.o. mgr Adam Terlik, tel. 89 53 86 294, tel. kom. 690 483 475

Pracownicy

Monika Zaborowska referent ds. administracyjnych tel. 89 53 86 294, tel. kom. 693 360 643 Małgorzata Augustynowicz referent ds. administracyjnych Barbara Kapela ogrodnik - brygadzista, tel. kom. 661 662 949

Pracownicy gospodarczy, tel. 89 53 86 426

Piotr Kuczyński Marian Drozdowski

Kierowcy

Zygfryd Febiański Józef Rybak Krzysztof Latkowski

Kierowca - pracownik gospodarczy

Jacek Piaścik, tel. kom. 661 669 208 Tomasz Romanowski

Szwalnia, tel. 89 53 86 402

Janina Baczewska Bożena Zawalich

Magazynierka

Zofia Antosiak, tel. 89 53 86 398

Portier, informator, szatniarz, tel. 89 53 86 540

Ewa Rechlińska Teresa Sochan Władysława Goliasz
Bożena Szewczyk Krystyna Stolińska Halina Antosiak
Bożena Bobrowicz Anna Tyszka Halina Gędzior
Top