Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Do zadań Działu Aparatury Medycznej w szczególności należy:

  • Zapewnienie niezbędnej konserwacji przeglądów okresowych napraw sprzętu i aparatury medycznej poprzez własne usługi w ramach posiadanych uprawnień oraz poprzez zabezpieczenie usług wyspecjalizowanych jednostek serwisu technicznego.
  • Organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji, napraw oraz racjonalnego wykorzystania zużytych środków rzeczowych i finansowych.
  • Zapewnienie konserwacji parku maszynowego zgodnie z instrukcjami o prowadzeniu paszportów technicznych i wymaganiami eksploatacyjnymi.

Kierownik

p.o. mgr Tomasz Barczak tel. 89 53 86 290

Pracownicy

Barbara Pacewicz technik elektronik aparatury medycznej tel. 89 53 86 553 Waldemar Kowalczyk inspektor ds. aparatury medycznej tel. 89 53 86 290  
mgr Tomasz Bartoszewski inspektor ds. aparatury medycznej    
tel. 89 53 86 290    
Top