Idź do treści strony
INFORMACJA 89 53 86 532
CENTRALA: 89 53 86 356, 89 53 86 598

Wypis ze szpitala

 

Wpisanie ze Szpitala następuje:

     

  • gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
  • na żądanie pacjenta lub przedstawiciela ustawowego,
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie świadczeń medycznych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia.

     

Top